Siirry sisältöön

Kuttuuriohjelma luo linjan ja määrittelee kulttuuritoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Porvoossa vuoteen 2030. Se vahvistaa asukkaiden taide- ja kulttuuripalveluita ja kulttuurin tekijöiden toimintaedellytyksiä. Ohjelma myös kannustaa poikkihallinnolliseen yhteistyön vahvistamiseen, vuorovaikutukseen ja osallisuuden lisäämiseen ja haastaa uusiin rohkeisiin kokeiluihin ja toimintatapoihin.
Kulttuuriohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 2022.

Tutustu kyselyiden ja työpajojen yhteenvetoihin

Kaikille avoin kysely oli avoinna kaupungin verkkosivuilla 13.8.–10.9.2020.

Koronasta johtuen työpajat toteutettiin verkossa online-tilaisuuksina 22. ja 23.9.2020. Työpajoihin osallistui kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, muita luovien alojen toimijoita, yrittäjiä, kaupungin henkilöstöä ja päättäjiä.

Kulttuuriohjelman laadinta on yhteistyötä

Ohjelman laadinta on kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluiden vuosien 2020–2021 keskeisiä tavoitteita.

Kulttuurityötä toteuttavat muun muassa kirjastot, kulttuuripalvelut, taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset kuten musiikkiopisto ja taidekoulu sekä vapaata sivistystyötä edustava kansalaisopisto. Lisäksi ohjelman laadinnassa ovat mukana kulttuurinen nuorisotyö ja liikuntapalvelut. Tärkeitä kumppaneita ovat myös koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut ja sosiaali- ja terveystoimi.

Kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi kulttuuriohjelman laadintaa. Työpajojen ohjauksesta ja haastatteluista on vastannut aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Lisätietoja:

Susann Hartman

Kulttuuripalvelupäällikkö

Työpajat toteutettiin verkossa online-tilaisuuksina 22. ja 23.9.2020.