Hoppa till innehåll

Borgå stads kulturprogram 2030

Kulturprogrammet fastställer mål och åtgärder för stadens kulturverksamhet fram till år 2030. Programmet har utarbetats i samarbete med invånare, aktörer från det kreativa fältet, organisationer, beslutsfattare, företagare och övriga samarbetsparter. Programutkastet blev klart år 2021. Utkastet behandlas i stadens förtroendeorgan och programmet godkänns i stadsstyrelsen under våren 2022.

Bekanta dig med enkät- och verkstadsrapporter

Alla borgåbor hade möjlighet att svara på enkäten på stadens webbtjänst 13.8.–10.9.2020.

Utarbetandet av programmet fortsatte med workshoppar 22 och 23.9 som var öppna för alla borgåbor. På grund av corona genomfördes workshopparna på nätet som online-evenemang. I workshopparna deltog invånare med intresse för utveckling, yrkespersoner inom konst och kultur, andra aktörer inom den kreativa sektorn, företagare, stadens personal och beslutsfattare.

Obs. rapporterna är på finska.

Kulturprogrammets workshoppar på nätet

Utarbetandet av programmet fortsatte med workshoppar 22 och 23.9.2020 som var öppna för alla borgåbor.

Vi jobbar tillsammans

Utarbetandet av ett kulturprogram är en central målsättning för stadens kultur- och fritistjänster åren 2020–2021.

Kommunal kulturverksamhet erbjuds i Borgå av bland andra bibliotek, kulturtjänster, läroinrättningarna för grundläggande konstundervisning, så som musikinstitutet och konstskolan samt fritt bildningsarbete av medborgarinstitutet. Även ungdomstjänster har en betydande roll i utvecklandet av ungdomskulturen och olika samarbetsformer erbjuds också av idrottstjänsterna.

Stadens kulturtjänster koordinerar utarbetandet av kulturprogrammet. Borgå stad utarbetar kulturprogrammet i samarbete med konsultbyrån för regionutveckling MDI.

Tilläggsinformation:
Susann Hartman, chef för kulturtjänster