Hoppa till innehåll

Borgå stads kulturprogram 2030

Kulturprogrammet fastställer och drar upp linjerna för kulturverksamheten i Borgå fram till 2030. Det stärker centralt konst- och kulturtjänsterna för invånare samt verksamhetsförutsättningarna för kulturaktörer. Programmet uppmuntrar också till starkare samarbete över sektorgränser och ökad delaktighet och växelverkan samt utmanar till nya modiga experiment och verksamhetssätt.
Kulturprogrammet godkändes av stadsstyrelsen 2022.

Bekanta dig med enkät- och verkstadsrapporter

Alla borgåbor hade möjlighet att svara på enkäten på stadens webbtjänst 13.8.–10.9.2020.

Utarbetandet av programmet fortsatte med workshoppar 22 och 23.9 som var öppna för alla borgåbor. På grund av corona genomfördes workshopparna på nätet som online-evenemang. I workshopparna deltog invånare med intresse för utveckling, yrkespersoner inom konst och kultur, andra aktörer inom den kreativa sektorn, företagare, stadens personal och beslutsfattare.

Obs. rapporterna är på finska.

Vi jobbar tillsammans

Utarbetandet av ett kulturprogram är en central målsättning för stadens kultur- och fritistjänster åren 2020–2021.

Kommunal kulturverksamhet erbjuds i Borgå av bland andra bibliotek, kulturtjänster, läroinrättningarna för grundläggande konstundervisning, så som musikinstitutet och konstskolan samt fritt bildningsarbete av medborgarinstitutet. Även ungdomstjänster har en betydande roll i utvecklandet av ungdomskulturen och olika samarbetsformer erbjuds också av idrottstjänsterna.

Stadens kulturtjänster koordinerar utarbetandet av kulturprogrammet. Borgå stad utarbetar kulturprogrammet i samarbete med konsultbyrån för regionutveckling MDI.

Tilläggsinformation:

Susann Hartman

Chef för kulturtjänster