Kulttuuri kylässä

Uudenmaan kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Kulttuuri kylässä toteutetaan vuosina 2021–2022 yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja alueella toimivien yhteisöjen kanssa. Työ alkoi Itä-Uudellamaalla ja käynnistyy Länsi- ja Keski-Uudellamaalla vuonna 2022. Hanketta koordinoi Porvoon kaupunki.

Kehittämistehtävän tavoitteena on: 

  • Vahvistaa ja kehittää kuntien ja alueen muiden kulttuuritoimijoiden verkostoja ja yhteistyötä.
  • Työllistää alueella toimivia taiteen ja luovan alan ammattilaisia. 
  • Tuoda kulttuuria ja taidetta keskustaajamien ulkopuolelle, etenkin kylien asukkaiden saataville, ja lisätä asukkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Näitä tavoitteita edistetään uusien toimintamallien kokeiluilla ja koulutuksilla. Koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Kehittämistehtävässä painotetaankin vuoden 2022 ensi puoliskolla koulutusten järjestämistä ja uusien toimintamallien suunnittelua ja testaamista. Lisäksi toivomme, että kehittämistehtävään liittyviä yleisötilaisuuksia päästään järjestämään normaalisti mahdollisimman pian.