Liikuntapalveluiden hinnasto ja varausohjeet

Palvelumaksut ja liikuntapaikkojen vuokrahinnat:

Palveluhinnasto sekä varausohjeet

Liikuntapaikkojen vuokrauksen yleiset periaatteet

Porvoon kaupungin liikuntapaikkojen ja palveluiden käyttömaksuista päättää sivistyslautakunta Porvoon kaupungin hallintosäännön mukaan.

Liikuntapalvelupäällikkö päättää liikuntapalveluiden hallinnassa olevien liikuntapaikkojen, -laitosten ja ulkoilualueiden aukioloajoista ja vuokraamisesta.

Koulutuspalveluiden päiväkäyttö / liikuntatunnit ovat maksuttomia Porvoon liikuntatoimen ylläpitämissä liikuntatiloissa seuraavin poikkeuksin:

  • koulujen uimahallikäyttö alkaen 6. kerrasta / lukuvuosi (5 maksutonta kertaa).
  • Kokonniemen jäähallin käyttö.

Kaikki varatut ottelu-, kilpailu- tai muut vuorot laskutetaan. Peruutukset on tehtävä liikuntatoimistoon sähköpostitse viimeistään 7 vuorokautta ennen varattua vuoroa.

Hintaryhmät

  • HR1 liikuntakäyttö: yksityiset, yritykset, lajiliitot, ulkopaikkakuntalaiset.
  • HR2 liikuntakäyttö: porvoolaiset ry:t, Porvoolaiset koulut, Porvoon kaupungin sisäiset.
  • HR3 liikuntakäyttö: ottelut (Porvoolaiset ry:t, Porvoolaiset koulut, Porvoon kaupungin sisäiset)
  • HR4 ei liikuntakäyttö: kaikki

Muista kuin liikuntavarauksista (HR4) peritään tunti- tai vuorokausivuokra. Vuokra sovitaan järjestäjän ja liikuntapalveluiden välillä. Tapahtumista laskutetaan pääsääntöisesti myös siivouskulut.

Liikuntapalvelupäälliköllä on oikeus tilaisuudesta riippuen soveltaa hinnastoa.

Alv-prosentti näkyy hinnastossa tuotteen/palvelun yhteydessä.