Liikuntapalveluiden hinnasto ja varausohjeet

Palveluhinnasto sekä varausohjeet  (palvelumaksut ja liikuntapaikkojen vuokrahinnat)

Liikuntapaikkojen vuokrauksen yleiset periaatteet

Porvoon kaupungin liikuntapaikkojen ja palveluiden käyttömaksuista päättää sivistyslautakunta Porvoon kaupungin hallintosäännön mukaan.

Liikuntapalvelupäällikkö päättää liikuntapalveluiden hallinnassa olevien liikuntapaikkojen, -laitosten ja ulkoilualueiden aukioloajoista ja vuokraamisesta.

Koulutuspalveluiden päiväkäyttö / liikuntatunnit ovat maksuttomia Porvoon liikuntatoimen ylläpitämissä liikuntatiloissa seuraavin poikkeuksin:

  • koulujen uimahallikäyttö alkaen 6. kerrasta / lukuvuosi (5 maksutonta kertaa).
  • Kokonniemen jäähallin käyttö.

Kaikki varatut ottelu-, kilpailu- tai muut vuorot laskutetaan. Peruutukset on tehtävä liikuntatoimistoon sähköpostitse viimeistään 7 vuorokautta ennen varattua vuoroa.

Hintaryhmät

  • HR1 liikuntakäyttö: yksityiset, yritykset, lajiliitot, ulkopaikkakuntalaiset.
  • HR2 liikuntakäyttö: porvoolaiset ry:t, Porvoolaiset koulut, Porvoon kaupungin sisäiset.
  • HR3 liikuntakäyttö: ottelut (Porvoolaiset ry:t, Porvoolaiset koulut, Porvoon kaupungin sisäiset)
  • HR4 ei liikuntakäyttö: kaikki

Muista kuin liikuntavarauksista (HR4) peritään tunti- tai vuorokausivuokra. Vuokra sovitaan järjestäjän ja liikuntapalveluiden välillä. Tapahtumista laskutetaan pääsääntöisesti myös siivouskulut.

Liikuntapalvelupäälliköllä on oikeus tilaisuudesta riippuen soveltaa hinnastoa.

Alv-prosentti näkyy hinnastossa tuotteen/palvelun yhteydessä.