Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma 2030

Kulttuuriohjelma määrittelee kaupungin kulttuuritoiminnan tavoitteet, päämäärät ja vision vuoteen 2030. Ohjelmatyön aikana osallistetaan asukkaita, luovan alan toimijoita, järjestöjä, päättäjiä, yrittäjiä ja muita yhteistyökumppaneita. Ohjelman laadinta käynnistyi keväällä tilannekartoituksella ja asiantuntijahaastatteluilla ja jatkui syksyllä kyselyillä ja työpajoilla. Ohjelma valmistuu vuoden 2021 aikana.

Kulttuuriohjelman esittelyvideo


Tutustu kyselyiden ja työpajojen yhteenvetoihin 

Kaikille avoin kysely oli avoinna kaupungin verkkosivuilla 13.8.–10.9.2020.

Koronasta johtuen työpajat toteutettiin verkossa online-tilaisuuksina 22. ja 23.9.2020. Työpajoihin osallistui kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, muita luovien alojen toimijoita, yrittäjiä, kaupungin henkilöstöä ja päättäjiä.

Kysely Porvoon kaupungin kulttuuritoiminnasta 

Työpajat, raportti

Työpajojen videotallenteet

Työpajoista julkaistiin kolme videota, voit tutustua niihin täällä
Kulttuuriohjelma – Kulturprogrammet 2030 (YouTube).

Kulttuuriohjelman laadinta on yhteistyötä

Ohjelman laadinta on kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluiden vuosien 2020–2021 keskeisiä tavoitteita.

Kulttuurityötä toteuttavat muun muassa kirjastot, kulttuuripalvelut, taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset kuten musiikkiopisto ja taidekoulu sekä vapaata sivistystyötä edustava kansalaisopisto. Lisäksi ohjelman laadinnassa ovat mukana kulttuurinen nuorisotyö ja liikuntapalvelut. Tärkeitä kumppaneita ovat myös koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut ja sosiaali- ja terveystoimi.

Kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi kulttuuriohjelman laadintaa. Työpajojen ohjauksesta ja haastatteluista on vastannut aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Lisätietoja: 
Susann Hartman, kulttuuripalveluiden päällikkö