Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma 2030

Kulttuuriohjelma määrittelee kaupungin kulttuuritoiminnan tavoitteet, päämäärät ja vision vuoteen 2030. Ohjelman laadinta käynnistyi keväällä 2020.

Ohjelmaa työstetään yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, luovan alan ammattilaisten, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin edustajien kanssa.

Haastatteluita, kyselyitä ja työpajoja

Ohjelmatyön aikana osallistetaan asukkaita, luovan alan toimijoita, järjestöjä, päättäjiä, yrittäjiä ja muita yhteistyökumppaneita. Työ käynnistyi keväällä tilannekartoituksella ja asiantuntijahaastatteluilla. Sitä jatketaan elokuussa muun muassa asukkaille ja eri kohderyhmille suunnatuilla kyselyillä. 

Syyskuussa järjestetään neljä erillistä työpajaa eri toimijoille. Ilmoittautuminen kaikille avoimiin, 8.9. ja 22.9. järjestettäviin työpajoihin avataan elokuussa, jolloin niistä tiedotetaan vielä erikseen tällä sivulla ja tapahtumakalenterissa. Kaikki työpajat ovat kaksikielisiä.

  • Ensimmäinen työpaja 3. syyskuuta kello 17–19.30 on suunnattu taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja siihen lähetetään toimijoille kutsu erikseen.
  • Elinkeinoelämän, matkailun ja asukkaiden näkemyksiä kuullaan toisessa työpajassa tiistaina 8.9. klo 14–16.
  • Kolmas työpaja järjestetään tiistaina 22.9. kello 14–16 kolmannen sektorin ja kaupungin eri toimialojen edustajille. Myös tähän työpajaan voivat asukkaat osallistua.
  • Neljäs työpaja syyskuun lopussa on seminaarityyppinen, ja se suunnattu erikseen kutsuttaville kulttuurialan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Kulttuuriohjelman laadinta on yhteistyötä

Ohjelman laadinta on kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluiden vuosien 2020–2021 keskeisiä tavoitteita. Kulttuurityötä toteuttavat muun muassa kirjastot, kulttuuripalvelut, taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset kuten musiikkiopisto ja taidekoulu sekä vapaan sivistystyötä edustava kansalaisopisto. Lisäksi ohjelman laadinnassa ovat mukana kulttuurinen nuorisotyö ja liikuntapalvelut. Tärkeitä kumppaneita ovat myös koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut ja sosiaali- ja terveystoimi.

Kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi kulttuuriohjelman laadintaa. Työpajojen ohjauksesta ja haastatteluista vastaa aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Lisätietoja: 

Merja Kukkonen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Susann Hartman, kulttuuripalveluiden päällikkö