Porvoon vanha silta

Porvoon vanha silta on huonokuntoinen ja sen tilalle rakennetaan uusi silta. Sivustolla tiedotetaan uuden sillan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista.

Porvoon vanhassa kaupungissa historiallisen Suuren rantatien varrella on sijainnut silta 1400-luvulta lähtien. Nykyinen vanha silta on avattu liikenteelle 1954. Sillasta on tehty useita kuntotutkimuksia, joiden mukaan sillan kunto on todettu heikoksi. Nykyisen sillan maatuet ovat mm. liikkuneet ja niiden purkaminen sekä uudelleen rakentaminen on välttämätöntä.

Samalle paikalle rakennettavan uuden sillan yleissuunnittelu on aloitettu Ramboll Finland oy:n toimesta. Sillasta laaditaan vaihtoehtoisia suunnitelmia, joista valitaan sopivin vaihtoehto yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Uuden sillan rakentaminen aloitetaan aikaisintaan 2022.

Porvoon vanhan sillan historiaselvitys