Siirry sisältöön

Aiesopimus merkittävästä investoinnista vihreän vedyn tuotantoon Porvoossa

Porvoon kaupunki ja globaalisti toimiva yhtiö Plug Power ovat tehneet aiesopimuksen, joka koskee selvitystä vihreän vedyn tuotantolaitoksen sijoittumisesta Porvoon Tolkkisiin. Kyse olisi vähintäänkin satojen miljoonien eurojen investoinnista, joka on osa Plug Powerin investointikokonaisuutta Porvoossa, Kokkolassa ja Kristiinankaupungissa.

Plug Power, havainnekuva.

Vetytuotantolaitos sijoittuisi Tolkkisiin, noin 10 kilometriä etelään Porvoon keskustasta. Sijainti mahdollistaa toiminnan vahvan kytkeytymisen Kilpilahden kiertotalouskeskittymään.

– On upeaa, että merkittävä kansainvälinen toimija haluaa selvittää sijoittumista osaksi Pohjoismaiden merkittävintä bio- ja kiertotalouskeskittymää Porvoon Kilpilahdessa. Kilpilahden vihreän siirtymän vauhdittuminen on tärkeää koko Suomen kannalta, painottaa apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz Porvoon kaupungilta.  

– Porvoon kaupunki tavoittelee strategiansa mukaisesti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tarvitsemme kumppaneiksemme niin yrityksiä kuin asukkaitakin. Yhteistyö Plug Powerin kanssa on tärkeä askel tällä tiellä, von Schoultz jatkaa. 

Kilpilahden alueen yrityksissä on meneillään kansainvälisesti merkittäviä vihreän siirtymän kehityshankkeita. Alue haluaa kehittyä Pohjoismaiden merkittävimmäksi kiertotalouden keskittymäksi, jossa viedään kemianteollisuutta yhä kestävämpään ja ilmastoystävällisempään suuntaan.

Nyt käynnistyy selvitys- ja kaavoitustyö – asukkaita kuullaan prosessin aikana

Aiesopimus koskee Porvoon kaupungin omistamaa 20 hehtaarin maa-aluetta Tolkkisissa. Alue saattaisi louhinnan loppumisen ja kaavamuutoksen jälkeen soveltua Plug Powerin toimintaan vihreän vedyn tuotantolaitoksen sijoituspaikaksi. Aiesopimuksella alue on varattu Plug Powerille siksi ajaksi, kun yritys tekee selvityksen vetytuotantolaitoksen soveltuvuudesta Tolkkisten alueelle.

– Yhtiö selvittää 2023 aikana vetytuotantolaitoksen toimintaedellytyksiä Tolkkisissa. Hankkeen toteuttaminen edellyttäisi lisäksi koko alueen kaavoittamista. Kaavaprosessiin sisältyy normaali monivaiheinen vuorovaikutus ja aktiivinen keskustelu alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kaavaprosessin käynnistämispäätös tuotaneen Porvoon kaupungin kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn syksyllä, Fredrick von Schoultz kuvaa.  

Vetytuotantolaitoksen arvioidaan voivan olla toiminnassa ennen vuotta 2030.

– Uskomme että hankkeella on myönteisiä vaikutuksia Porvoon talouteen ja elinkeinoelämään esimerkiksi työllisyyden näkökulmasta. Hanke vauhdittaa Kilpilahden vihreän siirtymän keskittymän kasvua myös pienten ja keskisuurten yritysten osalta, elinkeinopäällikkö
Elina Duréault painottaa.