Hoppa till innehåll

Avsiktsförklaring om en betydande investering i Borgå för produktion av grönt väte

Borgå stad och det globalt fungerande bolaget Plug Power har gjort en avsiktsförklaring, som gäller en utredning gällande placeringen av en produktionsanläggning för grönt väte i Tolkis i Borgå. Det handlar om en investering på minst ett par hundra miljoner euro och som är en del av Plug Powers investeringshelhet i Borgå, Karleby och Kristinestad.

Plug Power, havainnekuva.

Väteproduktionsanläggningen skulle placeras i Tolkis cirka 10 kilometer söder om Borgå centrum. Placeringen skulle möjliggöra en stark koppling till Sköldviks koncentration för cirkulär ekonomi.

– Det är fantastiskt att en betydande internationell aktör vill utreda placering som en del av Nordens mest betydande koncentration för bio- och cirkulär ekonomi i Sköldvik i Borgå. Att accelerera Sköldviks gröna omställning är viktigt för hela Finland, understryker biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz vid Borgå stad.

– Borgå strävar enligt strategin efter att vara kolneutral fram till år 2030. Vi behöver som samarbetspartners både företag och invånare. Samarbetet med Plug Power är ett viktigt steg på den här vägen, fortsätter von Schoultz.

Inom företagen i Sköldvik pågår betydande utvecklingsprojekt kring grön omställning. Området vill utvecklas till Nordens mest betydande koncentration inom cirkulär ekonomi, där man ledsagar kemiindustrin mot ett mer hållbart och klimatvänligt håll.

Nu inleds utrednings- och planläggningsarbetet – invånarna kommer att höras under processen

Avsiktsförklaringen gäller ett landområde i Tolkis på 20 hektar som ägs av Borgå stad. Efter att bergsbrytningen på området avslutats och en planändring gjorts, kunde området lämpa sig för placeringen av Plug Powers produktionsanläggning för grönt väte. Med avsiktsförklaringen reserveras området för Plug Power tills bolaget gör sin utredning om hur väteproduktionsanläggningen lämpar sig för området i Tolkis.

– Bolaget utreder under år 2023 verksamhetsförutsättningarna i Tolkis. Förverkligande av projektet kräver planläggning för hela området. Planläggningsprocessen är en normal process i många omgångar med växelverkan och aktiv diskussion med invånarna i området och andra intressegrupper. Stadsutvecklingsnämnden i Borgå behandlar inledandet av en planprocess under hösten, beskriver Fredrick von Schoultz.

Väteproduktionsanläggningen uppskattas kunna vara i gång före år 2030.

– Vi uppskattar att projektet har positiva verkningar i Borgås ekonomi och näringsliv, till exempel ur sysselsättningsperspektiv. Projektet trappar upp tillväxten för Sköldviks koncentration för grön omställning också när det gäller små och medelstora företag, understryker näringschef Elina Duréault.