Siirry sisältöön

Anna palautetta kaupungin tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman laadintaan

Kaupunginhallitus käynnisti 6.2.2024 Porvoon kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman laadinnan. Tavoitteena on, että ennakoitu kaupungin alijäämäkehitys katkaistaan, ja talous saadaan tasapainoon suunnitteluvuosien aikana. Kaupunkilaisten palautemahdollisuus on avoinna 7.4.2024 saakka. Tässä vaiheessa myös vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto käsittelevät ehdotuksia.

– Nyt kaupungin asukkailla, vaikuttamistoimielimillä ja sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman valmisteluun antamalla palautetta valmistelussa esillä olleista toimenpide-ehdotuksista. Lisäksi voi esittää muita vaihtoehtoja tai ideoita, miten kaupungin tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman tavoitteet saavutetaan, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

Palautetta voi antaa eporvoon kautta.

Lomakkeella tulee valita ensin palautteen antaminen nimettömänä tai kirjautuen sekä palautteen aiheeksi talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma.

Taustalla heikkenevä talous

Porvoon kaupungin talous on heikkenemässä tulevina vuosina, kun valtion koronatuet sekä hyvinvointialueuudistuksen liittyvät kertaluonteiset verotulot ovat jääneet pois, eikä yhteisöveron tuotto ole kasvanut ennakoidusti. Samanaikaisesti valtionosuuksia ollaan leikkaamassa kunnilta merkittävästi vuodesta 2025 alkaen.

Kaupungin taloudessa arvioidaan kertyvän kumulatiivisesti yhteensä noin 37 miljoonaa euroa alijäämää neljän vuoden aikana vuosina 2024–2027 mikäli tasapainottamistoimia ei tehdä, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia kaupungin käyttötalousmenoista.

Kaupunginhallituksen linjaukset ja lautakuntien esitykset valmistelun pohjana

Porvoon kaupungin talouden tasapainottamiseksi haetaan ensisijaisesti rakenteellisia ratkaisuja ja tuottavuustoimenpiteitä, jotka heikentävät kaupungin tuottamien palveluiden laatua mahdollisimman vähän. Taloutta tasapainotetaan laajaa keinovalikoimaa hyödyntäen: toimintamenoja ja investointeja karsitaan, toimintatuottoja pyritään kasvattamaan, kertaluonteisia käyttöomaisuuden myyntejä toteutetaan ja tarvittaessa tarkistetaan kunnallis- tai kiinteistöveroprosentteja.

Henkilöstömenoja pyritään alentamaan ennusteeseen verrattuna suunnittelemalla työn tekemisen tapoja uudelleen ja hyödyntämällä vaihtuvuutta ja eläköitymisiä.

– Talouden tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteet on laadittu niin, että ne eivät sisällä henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia. Porvoon kaupunki haluaa jatkossakin olla vetovoimainen ja kilpailukykyinen työnantaja, sanoo vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Kasvun ja oppimisen lautakunta, elinvoimalautakunta sekä kaupunkikehityslautakunta ovat kukin päättäneet toimialansa esityksistä talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman valmisteluun 19.3.2024. Konsernipalveluiden esitykset huomioidaan kaupunginjohtajan esityksessä, ja myös niihin voi tutustua ja ottaa kantaa palautteissa.

Tutustu lautakuntien esityksiin tästä:

Prosessin eteneminen

Kasvun ja oppimisen, elinvoiman sekä kaupunkikehityksen lautakunnat käsittelivät asiaa kokouksissaan tiistaina 19. maaliskuuta.

Kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä huhtikuussa, ja kaupunginhallitus käsittelee ohjelmaa huhti-toukokuussa. Ohjelma viedään valtuuston päätettäväksi toukokuussa 2024. Tämän jälkeen vuoden 2025 talousarviokehys annetaan ohjelman mukaisesti.