Siirry sisältöön

Edelfeltinrannan suunnittelu etenee avoimella työpajalla

Edelfeltinrannan asuinalueen suunnittelu etenee ja toukokuussa asemakaavatyölle työstetään yhteisiä tavoitteita työpajassa alueen asukkaiden kanssa.

Edelfeltinranta sijaitsee Haikkoossa entisen ammattikoulun alueella.

Avoin työpaja Edelfeltinrannassa

Kaikille avoin työpaja järjestetään 11. toukokuuta klo 17.00–19.00 Edelfeltinrannassa. Tilaisuus alkaa klo 17.00 Villa Albertissa osoitteessa Edelfeltinpolku 3, Porvoo. Tilaisuudessa esitellään kaavatyön lähtökohtia ja työstetään yhdessä osallisten kanssa tavoitteita asemakaavatyölle. Lyhyen yhteisen alustuksen jälkeen jalkaudutaan maastoon.

– On tärkeää saada suunnittelutyöhön mukaan arvokasta paikallisnäkemystä. Toivon, että mahdollisimman moni lähialueen asukas osallistuu Edelfeltinrannan asemakaavaa käsittelevään ensimmäiseen työpajaan. Osallistuminen on erityisen tärkeää heti suunnittelutyön alussa, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren sanoo.

Edelfeltinrannasta hiilineutraali ja merellinen asuinalue

Edelfeltinrannan suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden merellisen asuinalueen rakentaminen entisen ammattikoulun alueelle siten, että alueen merenranta-alueet tulevat kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Samalla tutkitaan venesatama-alueen kehittämistä. Tavoitteena on tehdä Edelfeltinrannasta hiilineutraali, ilmastoviisas, merellinen ja viihtyisä asuinalue noin 300 asukkaalle.

Suunnittelutyön taustaksi käynnistettiin ympäristöministeriön tukema Perillä Edelfeltinrannassa -hanke, jossa tutkitaan etätyön yleistymisen vaikutuksia asuinalueen suunnitteluun yleisesti ja erityisesti kohdealueena Edelfeltinranta. Porvoolaisten etätyöskentelijöiden kokemuksia, ideoita ja toiveita kartoitettiin verkkokyselyllä loppuvuodesta 2021. Talven aikana jatkettiin keskustelua halukkaiksi ilmoittautuneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa.

– Tulevaisuudessa ns. hybridityö, jossa osa työstä tehdään työpaikalla ja osa etätyönä, tulee korostumaan. Yleisimmin etätyötä halutaan tehdä muutamana päivänä viikossa omassa kodissa. Tämä asettaa haasteita kotien muunneltavuuteen. Lisäksi mm. asuinalueen viihtyisyys, palveluiden läheisyys, lähistöltä löytyvät houkuttelevat ulkoilualueet ja mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen nousivat esille. On selvää, että kaikki eivät voi tehdä etätyötä, mutta kaavatyössä on tärkeää ottaa saatu palaute huomioon Edelfeltinrannan ja muiden asuinalueiden suunnittelussa, Mollgren toteaa.