Hoppa till innehåll

Planeringen av Edelfeltsstranden framskrider med en öppen workshop

Planeringen av Edelfeltsstrandens bostadsområde framskrider, och i maj utarbetas gemensamma mål för detaljplanearbetet i en workshop som ordnas för områdets invånare.

Edelfeltsstranden ligger i Haiko, i den förra yrkesskolans område.

Öppen workshop i Edelfeltsstranden

Den 11 maj klockan 17.00 – 19.00 ordnas en workshop som är öppen för alla. Workshoppen inleds klockan 17.00 i Villa Albert, Edelfeltsstigen 3, Borgå. På workshoppen presenteras utgångspunkterna för planarbetet och ställs mål för detaljplanen tillsammans med aktörerna. Efter en kort gemensam presentation fortsätter workshoppen med en promenad i planområdet.

– Det är viktigt att få med värdefulla lokala synpunkter i planeringsarbetet. Jag önskar att så många invånare i närområdet som möjligt deltar i den första workshoppen om detaljplanen för Edelfeltsstranden. Det är speciellt viktigt att delta genast i början av planeringsarbetet, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Edelfeltsstranden blir ett kolneutralt och havsnära bostadsområde

Målet för planeringen av Edelfeltsstranden är att göra det möjligt att bygga ett nytt havsnära bostadsområde i det förra yrkesskolans område så att alla stadsbor har möjlighet att använda områdena vid havsstranden. Samtidigt undersöks utvecklingen av båthamnsområdet. Målet är att Edelfeltsstranden blir ett kolneutralt, klimatsmart, havsnära och trivsamt bostadsområde för cirka 300 invånare.

Som bakgrund för planeringsarbetet inleddes projektet Framme i Edelfeltsstranden, som stöds av Miljöministeriet. Vid projektet undersöks vilka konsekvenser det allt vanligare distansarbetet medför planeringen av bostadsområden på allmän nivå och speciellt i Edelfeltsstranden. Med en webbenkät i slutet av år 2021 undersöktes vilka erfarenheter, idéer och önskemål distansarbetare i Borgå har. Under vintern fortsatte diskussionen med de erfarenhetsexperter som ville delta.

  • Det så kallade hybridarbetet, där en del av arbetet görs på arbetsplatsen och en del på distans, blir vanligare i framtiden. Vanligen vill arbetstagare arbeta på distans några dagar i veckan i det egna hemmet. Detta ställer krav på möjligheterna att anpassa bostäderna efter behoven. Andra saker som lyftes fram var bland annat trivseln i bostadsområdet, närheten av tjänster, lockande friluftsområden i närheten och möjlighet till socialt umgänge. Det är klart att inte alla kan arbeta på distans, men det är viktigt att beakta den respons vi fått då vi planerar Edelfeltsstranden och övriga bostadsområden, konstaterar Mollgren.