Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunnan päätökset 14.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Business Porvoo, toimintamallin kehittäminen

Elinvoimalautakunnalle esiteltiin Porvoon kaupungin, kehitysyhtiö Posintran sekä paikallisen yrityskentän
kanssa yhteistyössä kehiteltyä uudenlaista toimintamallia, Business Porvoota. Business Porvoon
kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa on keskusteltu yrityskenttää edustavan Porvoon yrittäjäyhdistyksen
kanssa niistä tavoitteista, joita yrityskenttä näkee keskeisimpänä. Ensiversio Business Porvoo -sivustosta
julkaistaan 15.2.2023. Julkaisun jälkeen Business Porvoo -toimintamallin ja -sivuston kehittämistä jatketaan
tiiviissä yhteistyössä kaupungin, Porvoon Yrittäjien, Posintran ja yrityskentän kanssa. Myös sivustolla
avoinna olevan kyselyn kautta voi käydä jättämässä omia ajatuksiaan Business Porvoo -palveluista.

Elinvoimalautakunta päättää skeittihallin perustamisesta

Elinvoimalautakunta on päättänyt perustaa skeittihallin osaksi nuorisopalveluita.
Skeittihallin jokapäiväinen toiminta tullaan järjestämään porvoolaisen rekisteröidyn rullalautayhdistyksen
Asfaltti-ihottuma ry:n kautta. Nuorisopalvelut ja yhdistys solmivat vielä yhteistyösopimuksen, jolla
toimintaa sekä vastuualueita määritellään tarkemmin. Varsinaisten muotojen ja ramppien rakentaminen
suoritetaan kilpailutuksen kautta valitun tahon toimesta. Vuokra- sekä toimintakustannukset katetaan
elinvoiman toimialan vuoden 2023 talousarviosta. Toiminnan kustannukset vuodelle 2024 huomioidaan
osana talousarviovalmistelua.

Muut asiat

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.