Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunta käsittelee suunnitelmaa liikuntapalveluiden kehittämisestä

Elinvoimalautakunta käsittelee kokouksessaan 31. lokakuuta suunnitelmaa liikuntapalveluiden kokonnaisvaltaisesta kehittämisestä. Suunnitelmassa esitettyjen kehittämistoimien tavoitteena on eri toimenpitein vuoden 2024 aikana lisätä synergiaa eri yksiköiden välillä ja edelleen tehostaa toimintaa.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Kehittämällä toimintamalleja ja yhteistyötä pyrimme kestäviin muutoksiin, joiden vaikutukset ulottuvat liikuntapalveluiden lisäksi poikkialaisesti kaikkiin toimialoihin, vapaa-aikajohtaja Minna Särelä toteaa.
– Tällä mahdollistetaan tehokkaan ja sujuvan työnteon lisäksi entistä saumattomampi palvelu kuntalaisille sekä liikunnallisen elämäntavan edellytysten huomioiminen osana kaupungin kehittymistä ja rakentumista, Särelä sanoo.

Suunnitelma on laadittu poikkihallinnollisena yhteistyönä ja henkilöstöä eri yksiköistä osallistaen.
Kehittämistarpeita tunnistettiin muun muassa kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa, liikuntapaikkojen käytössä ja ylläpidossa sekä liikuntaan liittyvissä investoinneissa.

– Pelkästään johtamis- tai organisaatiomallia muuttamalla ei voida toivottuja hyötyjä saavuttaa, vaan meidän on tarkasteltava ja kehitettävä rajapintoja sekä toimintamalleja useampien teemojen osalta, elinvoiman toimialajohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz huomauttaa.

Liikuntapalveluiden palvelutuotantoa esitetään kehitettäväksi päällekkäisyyksien poistamiseksi ja kaupungin palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Kokonniemen osalta suunnitelmassa ehdotetaan otettavaksi käyttöön hankeyhtiön ja kaupunkiyksiköiden välille yhteinen projektinhallinnan työkalu, jonka avulla vastuita, aikatauluja ja tehtäviä voidaan jakaa koordinoidusti.

Lisäksi ensi vuodelle esitetään toteuttavaksi liikuntapaikkasuunnitelma, joka muun muassa parantaisi liikuntaan liittyvien investointien ennakoitavuutta. Samalla selvitettäisiin nykyisten liikuntapaikkojen ylläpidon vastuunjakoja, ja tehtäisiin niiden osalta tarpeen mukaan synergiaa lisääviä muutoksia.