Hoppa till innehåll

Livskraftsnämnden behandlar planen för att utveckla idrottstjänsterna

Livskraftnämnden behandlar på sitt möte den 31 oktober planerna för en övergripande utveckling av idrottstjänsterna. Målet för de utvecklingsåtgärder som framläggs i planen är att under 2024 genom olika åtgärder öka synergin mellan olika enheter och göra verksamheten ännu effektivare.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Genom att utveckla vårt samarbete och våra verksamhetsmodeller strävar vi efter att skapa hållbara ändringar, som påverkar idrottstjänsterna, men också över sektorsgränserna, konstaterar fritidsdirektör Minna Särelä.

– På så sätt säkerställer vi förutom effektivt och smidigt arbete också smidigare tjänster för invånarna. Samtidigt beaktar man förutsättningarna för ett motionsinriktat levnadssätt som en del av stadens utveckling och uppbyggnad, säger Särelä.

Planen har utarbetats i tvärsektoriellt samarbete mellan personal från olika enheter.
Utvecklingsbehov har identifierats bland annat i planeringen av markanvändning, idrottsplatsernas bruk och underhåll samt investeringar i motionsverksamheten.

– Endast genom ändringar i ledningen eller organisationsmodellen kan vi inte uppnå våra mål, utan vi bör granska och utveckla olika gränsytor och verksamhetsmodeller, för flera olika teman, anmärker direktör för sektorn för livskraft, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Idrottsserviceproduktionen föreslås utvecklas för att avlägsna överlappningar och för att utveckla stadens servicehelheter. När det gäller Kokon, föreslår man i planen att projektbolaget och stadens enheter tar i bruk ett gemensamt verktyg för projekthantering, så att man kan dela och koordinera ansvar, tidtabeller och uppgifter.

Dessutom föreslås det att man nästa år utarbetar en plan för idrottsplatser, som bland annat skulle förbättra förutsägbarheten av idrottsrelaterade investeringar. Samtidigt skulle man utreda hur ansvaret för underhållet av idrottsplatserna ser ut nu, och vid behov göra behövliga ändringar för att öka synergin.