Siirry sisältöön

Elinvoiman toimialalle ehdotetaan yhtenäistä ja aiempaa laajempaa kumppanuusmallia

Maanantaina 22. huhtikuuta kokoontuva elinvoimalautakunta käsittelee esitystä, jossa ehdotetaan, että lautakunta tarkastelisi elinvoiman toimialan siirtymistä avustuksista kumppanuusmalliin museoavustuksen, kulttuurin yleisavustuksen ja taiteen perusopetuksen avustuksen osalta sekä selvittäisi vaihtoehtoja kumppanuuksien haku- ja neuvottelumenettelyihin.

Porvoon kaupungin tunnus.

Mahdollinen päätös kumppanuusmalliin siirtymisestä ja näiden tarkemmista kriteereistä tehdään erikseen myöhemmin. Jatkopäätökset on tarkoitus tehdä syyskuuhun mennessä, minkä vuoksi elinvoimalautakunnalle esitetään, että kulttuurin yleisavustuksen ja museoavustuksen tämän vuoden hakuaikaa siirrettäisiin toukokuulta syyskuulle.

Päätösesityksessä ehdotetaan myös, että elinvoiman toimialalla otettaisiin käyttöön kumppanuuksien yleiset kriteerit. Elinvoiman toimialalla solmitaan jo nyt kumppanuuksia matkailu- ja tapahtumapalveluissa sekä elinkeinopalveluissa. Yhtenäistämällä elinvoiman kumppanuuksien kriteerit voidaan parantaa tasavertaisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksenteossa sekä syventää yhteistyötä strategisesti merkittävien, nykyisin avustuksilla tuettavien toimijoiden kanssa.

Kumppanuus mahdollistaa molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön

Elinvoiman toimialalla myönnetään suurin osa Porvoon kaupungin avustuksista. Toimialan avustusmääräraha vuoden 2024 talousarviossa on yhteensä 1 998 600 euroa.
Kumppanuusmalliin siirtymistä voidaan tarkastella erityisesti sellaisten avustusten osalta, joissa molemmat osapuolet hyötyisivät nykyistä enemmän tiiviimmästä yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä. Tällaisiksi on elinvoiman toimialan avustuksista tunnistettu erityisesti seuraavat (määrärahat vuoden 2024 talousarvion mukaiset):

  • Museoavustus (724 800 €)
  • Kulttuurin yleisavustus (157 000 €)
  • Taiteen perusopetuksen avustus (97 500 €)

– Merkittävä ero avustamisen ja kumppanuuden välillä on se, että avustaminen on vastikkeetonta ja yksisuuntaista. Kaupungilla olisi intressi päästä kehittämään ja suunnittelemaan yhdessä toimintaa etenkin niiden toimijoiden osalta, joita avustetaan merkittävällä rahallisella panostuksella, vapaa-aikajohtaja Minna Särelä toteaa.

Suurimpien avustusten saajien parista on esitetty toiveita nykyistä laajemmasta ja syvemmästä yhteistyöstä vuosittaisen avustuspäätöksen sijaan, ja myös Porvoon museon kanta kumppanuusmalliin on ollut alustavissa keskusteluissa myönteinen.
– Kumppanuus mahdollistaa molempia osapuolia palvelevan yhteistyön solmimisen. Tavoitteena kumppanuuksissa on tilanne, joka palvelee kummankin osapuolen intressejä. Sopimus voi sisältää myös taloudellista kompensaatiota silloin, kun sopimuksella tuotettava palvelu täydentää kaupungin palveluita ja palvelualan tukeminen kuuluu kaupungin järjestämisvastuulle, kaupungilla on intressi palvelun toteutumiseen ja palvelulle ei ole kilpailtua markkinaa, Minna Särelä sanoo.