Siirry sisältöön

Emäsaloon asennetaan paineenkorotusasema 22.6. – asema auttaa ylläpitämään riittävää vedenpainetta kiinteistöissä Emäsalon länsiosissa

Brisingatien alueelle asennetaan siirrettävä paineenkorotusasema, joka auttaa ylläpitämään riittävää painetta talousvesiverkostossa Emäsalon länsiosissa. Paineenkorotusasema on määrä ottaa käyttöön torstaina 22.6.

Kesäisin suuren kulutuksen aikana on Emäsalon länsiosissa havaittu välillä huonoja paineita. Vuonna 2021 rakennettiin liitokset, jotta tarvittaessa alueelle voidaan tuoda siirrettävä paineenkorotusasema. Aseman käyttöönotosta ei aiheudu vesikatkoksia.

Porvoon vesi suunnittelee uuden päävesijohdon rakentamista Haikkoosta Emäsaloon. Projektin alustava rakentamisaikataulu on vuosina 2025 ja 2026. Samalla rakennetaan myös viemäriyhteys Pohjois-Emäsalosta Hermanninsaareen, minkä jälkeen Pohjois-Emäsalon pienpuhdistamo muutetaan pumppaamoksi ja jätevedet johdetaan Hermanninsaareen käsiteltäväksi.