Siirry sisältöön

Harrastuskokeilu koulupäivän yhteydessä laajenee 14 kouluun

Porvoon kaupunki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä noin 100 000 euron avustuksen, jolla laajennetaan harrastuskokeilua koulupäivän yhteydessä 14 kouluun Porvoossa. 

Porvoon kaupunki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä noin 100 000 euron avustuksen, jolla laajennetaan harrastuskokeilua koulupäivän yhteydessä 14 kouluun Porvoossa. 

Lukuvuotena 2021–2022 harrastuskokeilu toteutuu seuraavissa kouluissa:  

Jokilaakson koulu, Keskuskoulu,Tolkkisten koulu, Eklöfska skolan, Peipon koulu, Kevätkummun koulu, Vårberga skola, Hindhår skola, Grännäs skola, Ilolan koulu, Kvarnbackens skola, Strömborgska skolan, Pääskytien koulu ja Lyceiparkens skola. 

– Harrastuskokeilussa harrastaminen tarkoittaa kaikkea lukemisesta ja keskustelemisesta käsillä ja keholla tekemiseen. Tärkeintä on, että harrastus tuo lapselle yhteisöllisyyttä ja kavereita, ja antaa mahdollisuuden uuteen harrastukseen tutustumiseen tai jatkumon kyseisessä harrastuksessa kehittymiseen, sivistystoimen kehittämispäällikkö Minna Öhman kertoo. 

Harrastukset voivat olla ennen koulupäivää tai sen jälkeen. Sama harrastusryhmä voi jatkua pitkään, mutta on myös tarkoitus, että lapset pääsevät tutustumaan erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin monimuotokerhoissa. 

– Kyseessä on edelleen kehittyvä hanke, jossa toimintamallia hiotaan. Kokemukset Tolkkisista ovat kannustavia, ja siellä aloitettuja toimintaa kehitetään edelleen, kun kokeilu laajenee muihin kouluihin. Päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa tulevaisuudessa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä kerran viikossa, Öhman tarkentaa. 

Myös muissa kouluissa järjestetään, kuten ennenkin, kerhoja, joissa lapset pääsevät tutustumaan erilaisiin harrastuksiin tai teemoihin.  

Harrastamisen mallia on pilotoitu Tolkkisissa 

Porvoossa Suomen harrastamisen mallia on pilotoitu Tolkkisissa sekä Tolkkisten koulussa että Eklöfska skolanissa kevään 2021 aikana. Tarjolla on ollut muun muassa teatteri-, kuvaamataito, shakki- sekä erilaisten urheilulajien kerhoja ja niihin on viikoittain osallistunut yhteensä yli 200 oppilasta. 

– Selvitimme ensin oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja sen jälkeen etsimme kerho-ohjaajat siten, että pystyimme tarjoamaan mahdollisimman mieluisan ja monipuolisen kerhotarjonnan. Kerhoja on ollut aamuisin, iltapäivisin ja pitkillä välitunneilla, pilottia koordinoinut rehtori Johan Öhberg Eklöfska skolanista kertoo. 

Vieressä sijaitsevan Tolkkisten koulun oppilaat osallistuivat osittain samoihin kerhoihin. 

– Palaute oppilailta ja vanhemmilta on ollut, että kerhovalikoima on ollut aiempaa monipuolisempi ja etenkin pienten aamukerho on ollut mukava juttu, Tolkkisten koulun rehtori Petri Kemppainen kertoo 

Kaupunki hakee kumppaneita kerhoja järjestämään 

Kaupunki on kevään aikana kerännyt ison joukon toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita harrastuskerhojen järjestämisestä. Nyt, kun hankerahoitus on varmistunut, kaupunki aloittaa toimijoiden koordinoinnin, jotta kouluilla voidaan järjestää oppilaiden toiveiden mukaisia harrastuskerhoja koulujen lukujärjestyksiin sopiviksi.  

Kaupunki hakee aktiivisesti lisää toimijoita, jotka voivat järjestää erilaisia harrastuskerhoja koulupäivän yhteyteen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kaupungin omia toimijoita, urheiluseuroja, yhdistyksiä, tanssi- tai teatterikouluja, taiteilijoita tai yksityishenkilöitä. Toimijoihin ollaan yhteydessä viimeistään elokuun alussa ja harrastuskerhot käynnistyvät kouluissa syyskuun alusta koko lukuvuodeksi.  

Harrastuskerhoista kiinnostuneet toimijat voivat ilmoittautua osoitteeseen minna.ohman@porvoo.fi

Harrastusten vetäjille maksetaan korvaus kerhojen vetämisestä.