Hoppa till innehåll

Försöket med hobbyverksamhet i samband med skoldagen utvidgas till 14 skolor

Borgå stad har fått ett understöd på cirka 100 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet, vilket används för att utvidga försöket med hobbyverksamhet i samband med skoldagen till 14 skolor i Borgå. 

Borgå stad har fått ett understöd på cirka 100 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet, vilket används för att utvidga försöket med hobbyverksamhet i samband med skoldagen till 14 skolor i Borgå. 

Under läsåret 2021–2022 genomförs försöket i följande skolor:  

Jokilaakson koulu, Keskuskoulu, Tolkkisten koulu, Eklöfska skolan, Peipon koulu, Kevätkummun koulu, Vårberga skola, Hindhår skola, Grännäs skola, Ilolan koulu, Kvarnbackens skola, Strömborgska skolan, Pääskytien koulu och Lyceiparkens skola. 

– I försöket innebär hobbyer allt från att läsa och diskutera till att använda händerna och kroppen. Det viktigaste är att hobbyn ger eleven en gemenskap och kompisar, och möjlighet att bekanta sig med en ny hobby eller att fortsätta med och utvecklas i en viss hobby, berättar bildningssektorns utvecklingschef Minna Öhman. 

Hobbyverksamheten kan ordnas före eller efter skoldagen. Samma hobbygrupp kan fortsätta länge, men det är också meningen att eleverna ska få bekanta sig med olika hobbyer i mångsidiga klubbar. 

– Det är fråga om ett projekt som fortfarande är under utveckling och där verksamhetsmodellen ännu finslipas. Erfarenheterna från Tolkis är uppmuntrande, och den verksamhet som började där vidareutvecklas när försöket utvidgas till andra skolor. Det huvudsakliga målet är att öka barns och ungas välmående. Meningen är att alla barn och unga i framtiden ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen en gång i veckan, preciserar Öhman. 

Också i andra skolor ordnas, liksom förut, klubbar där eleverna får bekanta sig med olika hobbyer eller teman.  

Ett pilotförsök med hobbymodellen har gjorts i Tolkis 

I Borgå har ett pilotförsök med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet gjorts i Tolkis i både Tolkkisten koulu och Eklöfska skolan våren 2021. Där har ordnats bland annat teater-, tecknings-, schack- och olika idrottsklubbar och över 200 elever har deltagit i dem varje vecka. 

– Vi utredde först vad eleverna är intresserade av och sedan sökte vi klubbledare så att vi kunde erbjuda ett så omtyckt och mångsidigt klubbutbud som möjligt. Klubbar har ordnats på morgnar, eftermiddagar och på långa raster, berättar rektor Johan Öhberg från Eklöfska skolan som har koordinerat pilotförsöket. 

Elever från intilliggande Tolkkisten koulu har delvis deltagit i samma klubbar. 

– Responsen från elever och föräldrar har varit att klubbutbudet har varit mångsidigare än tidigare och särskilt morgonklubben för yngre elever har varit en bra sak, säger rektor Petri Kemppainen från Tolkkisten koulu. 

Staden söker samarbetspartner för att ordna klubbar 

Staden har under våren samlat en stor grupp aktörer som är intresserade av att ordna hobbyklubbar. Nu, när projektfinansieringen är säker, inleder staden koordineringen av aktörer, så att man i skolorna kan ordna hobbyklubbar enligt elevernas önskemål och så att de passar in i skolornas läsordningar.   

Staden söker aktivt flera aktörer som kan ordna olika hobbyklubbar i samband med skoldagen. Aktörerna kan vara till exempel stadens egna aktörer, idrotts- och andra föreningar, dans- eller teaterskolor, konstnärer eller privatpersoner. Staden tar kontakt med aktörerna senast i början av augusti och hobbyklubbarna börjar i skolorna i början av september och ordnas hela läsåret.  

Intresserade aktörer kan ta kontakt med minna.ohman@porvoo.fi.

Till klubbarrangörerna betalas en ersättning.