Siirry sisältöön

Hävikkiruuan jakelua kehitetään Porvoossa

Porvoon kaupunki, Porvoon suomalainen seurakunta ja Samaria rf ovat valmistelleet ruoka-aputoiminnan kehittämistä tukevia toimenpiteitä yhteistyössä Porvoossa hävikkiruoan jakamiseen osallistuneiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Porvoon kaupunki, Porvoon suomalainen seurakunta ja Samaria rf ovat valmistelleet ruoka-aputoiminnan kehittämistä tukevia toimenpiteitä yhteistyössä Porvoossa hävikkiruoan jakamiseen osallistuneiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

– Hävikkiruoan jakeluun osallistuva vapaaehtoisten toimijoiden verkosto tekee arvokasta työtä vähävaraisten porvoolaisten hyväksi. Haluamme tukea tätä verkostoa ja mahdollistaa entistä tiiviimmän ja toimivamman yhteistyön ja ruoanjakelun, kertoo Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Hävikkiruoan jakeluun on viime vuosina osallistunut Porvoossa useampi eri toimija, ja hävikkiruokaa on saatu kauppojen lisäksi suoraan mm. elintarviketeollisuudelta. Näkyvintä ruoanjakotyötä on tehnyt Lähimmäistyö ry, ja tämän lisäksi jakelussa ovat olleet mukana Samaria rf, Tatsi ry, Vanhamoision Yhteiskristillinen keskus ry, Porvoon seudun työnhakijat ry, Taivas on auki ry ja Porvoon kaupungin Tarmolan työpaja.

– Yksi ongelmista on ollut logistiikka, eli hävikkiruoan kuljetus ja varastointi. Hävikkiruokaa olisi saatavilla esimerkiksi elintarviketeollisuudesta enemmän, kuin vapaaehtoisten verkosto pystyy tällä hetkellä vastaanottamaan. Kylmävarastotilat eivät riitä suurten erien vastaanottoon ja säilytykseen. Painavat lavat puretaan käsin ja kannetaan tavallisiin jääkaappeihin ja pakastimiin, Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmi kuvaa.

Jakelua voitaisiin tehostaa merkittävästi hoitamalla hävikkiruoan kuljetus ja varastointi keskitetysti. Tätä varten tarvitaan kuitenkin uusia kylmä- ja pakastuslaitteita sekä ruoan purku- ja lastaustoimintaa helpottava pinoamisvaunu. Varsinainen ruoanjakelu voisi edelleen toimia verkostomaisesti niin, että vapaaehtoistoimijat voivat jakaa ruokaa itsenäisesti omissa toimipisteissään. 

– Porvoon kaupunginhallitus käsittelee 21. kesäkuuta koronasta johtuvan oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen toimenpideohjelmaa. Esitämme kaupunginhallitukselle, että Porvoon kaupunki varaa osana ohjelmaa 40 000 euron määrärahan hävikkiruoan logistiikan kehittämiseen eli tarvittavien kylmälaitteiden ja pinoamisvaunun hankintaan, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kertoo.  

– Samaria ry voi hoitaa käytännössä ruuan välivarastoinnin ja ottaa vastuuta jakelun operatiivisesta koordinoinnista, kertoo Samarian toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi.

Hävikkiruoan jakelijoiden verkoston on tarkoitus kokoontua kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan toiminnasta ja pelisäännöistä. Kokoontumisista vastaa Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmi. Porvoon suomalainen ja ruotsalainen seurakunta voivat tukea verkostoa diakoniatyön kautta ja Porvoon kaupunki esimerkiksi jalkautuvan sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kautta.

– Lisäksi pitää vielä löytää uudet vuokratilat Porvoon Lähimmäistyön ruokajakelulle. Nykyiset Vänrikinkadun tilat poistuvat käytöstä, kun alue on kaavoitettu muuhun käyttöön. Samaria on auttanut Porvoon Lähimmäistyötä tekemään valtionapuhakemuksen vuokratuelle. Toivomme, että löydämme yhteistyökumppaniksi vuokranantajan, jolle yhteiskuntavastuu on tärkeä asia, Ismo Valkoniemi kertoo.

Porvoon Lähimmäistyö tarvitsee ruokajakelua varten noin 250–300 m² suuruisen tilan. Vuokratiloista voi olla yhteydessä Håkan Mansneriin, puh. 045 320 8651.

Taustatietoa ruoka-apuverkoston kehitystyöstä

  • Syksyllä 2019 Porvoon suomalainen seurakunta kokosi kaikki porvoolaiset ruuanjakotoimijat yhteen, ja heidän kanssaan pidettiin kaksi suunnittelutyöpajaa. Mukana oli myös SPR:n Porvoon osasto sekä Porvoon kaupungin sosiaalitoimen ja seurakuntien diakoniatyön edustus.
  • Ideana oli kartoittaa, kuinka toimijat voisivat lisätä yhteistyötä erityisesti logistiikan ja kylmä- ja pakastesäilytyksen osalta. Lisäksi kuultiin kokemuksia Vantaan Yhteisen pöydän logistisen ruuanjako- ja verkostokonseptin rakentumisesta.
  • Koronaepidemian aikana ei ole ollut mahdollisuutta järjestää isoja suunnittelutyöpajoja, mutta Samarian toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi on jatkanut keskusteluja ruoanjakotoimijoiden kanssa. Samalla on jatkettu yhteistyöneuvotteluja ja verkoston kehitystyötä Porvoon kaupungin ja suomalaisen seurakunnan kesken.