Hoppa till innehåll

Utdelningen av svinnmaten utvecklas i Borgå

Borgå stad, Borgå finska församling och Samaria rf har i samarbete med frivilliga aktörer som medverkar i utdelningen av svinnmat i Borgå berett åtgärder som stöder utvecklingen av mathjälpsverksamheten.

– Nätverket som består av frivilliga aktörer utför ett värdefullt arbete för mindre bemedlade Borgåbor. Vi vill stöda detta nätverk och möjliggöra ett allt närmare och mer fungerande samarbete och matutdelning, berättar Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

I Borgå har flera olika aktörer deltagit i utdelningen av svinnmaten under de senaste åren och vid sidan av butikerna har bl.a. livsmedelsindustrin gett svinnmat. Lähimmäistyö ry har utfört det synligaste matutdelningsarbetet och dessutom har Samaria rf, Tatsi ry, Vanhamoision Yhteiskristillinen keskus ry, Borgånejdens arbetssökande rf, Taivas on auki ry och Borgå stads verkstad i Östermalm medverkat i utdelningen.

– Ett av problemen har varit logistik, dvs. transport och lagring av svinnmaten. Svinnmat kan fås t.ex. från livsmedelsindustrin mer än de frivilligas nätverk i dagsläget kan ta emot. Kyllagerlokalerna räcker inte till mottagning och förvaring av stora partier. Tunga pallar avlastas för hand och bärs till vanliga kylskåp och frysboxar, berättar kyrkoherden i Borgå finska församling Pontus Salmi.

Utdelningen kan effektiveras märkbart genom att sköta transporten och lagringen av svinnmaten centraliserat. För detta behövs det ändå nya kyl- och frysanordningar och en staplare som underlättar av- och pålastningen av maten. Själva matutdelningen kan fortfarande fungera inom nätverken så, att frivilliga aktörer självständigt kan dela ut mat i sina verksamhetsställen. 

– Stadsstyrelsen i Borgå behandlar den 21 juni ett åtgärdsprogram för stöd för inlärning och välmående med anledning av coronan. Vi föreslår stadsstyrelsen att Borgå stad som del av programmet reserverar ett anslag på 40 000 euro för utveckling av logistiken för svinnmaten, dvs. anskaffning av behövliga kylanordningar och en staplare, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.  

– Samaria rf kan i praktiken sköta mellanlagringen av maten och ansvara för den operativa koordineringen av utdelningen, berättar Samarias verksamhetsledare Ismo Valkoniemi.

Nätverket för utdelare av svinnmat kommer att samlas två gånger om året för att diskutera verksamheten och spelregler. Kyrkeherden för Borgå finska församling Pontus Salmi svarar för möten. Borgå finska och svenska församling kan stöda nätverket genom diakoniarbetet och Borgå stad t.ex. genom patrullerande socialarbete och sysselsättningstjänster.

– Dessutom måste man ännu hitta nya hyreslokaler för matutdelningen som Porvoon Lähimmäistyö utför. De nuvarande lokalerna på Fänriksgatan står inte längre till förfogande, då området har planlagts för annat bruk. Samaria har hjälpt Porvoon Lähimmäistyö att göra en statsunderstödsansökan om hyresbidrag. Vi hoppas att vi kan hitta en hyresgivare till vår samarbetspartner för vilken samhälleligt ansvar är viktigt, berättar Ismo Valkoniemi.

Porvoon Lähimmäistyö behöver en lokal på cirka 250–300 m² för matutdelning. I ärenden som gäller hyreslokaler kan man kontakta Håkan Mansner, tfn 045 320 8651.

Bakgrundsinformation om utvecklingen av mathjälpsnätverket

  • Hösten 2019 samlade Borgå finska församling alla matutdelningsaktörer i Borgå tillsammans och höll två planeringsworkshoppar med dem. Bland deltagarna var också FRK:s Borgåavdelning och representanter för Borgå stads socialväsende och församlingarnas diakoniarbete.
  • Syftet var att kartlägga hur aktörerna kan ha mer samarbete särskilt i logistiken och kyl- och frysförvaringen. Dessutom hördes det erfarenheter hur Vantaan Yhteinen Pöytä hade byggt sitt logistiska matutdelnings- och nätverkskoncept. 
  • Under coronaepidemin har det inte varit möjligt att arrangera stora planeringsworkshoppar men Samarias verksamhetsledare Ismo Valkoniemi har fortsatt diskussioner med matutdelningsaktörerna. Samtidigt har man fortsatt samarbetsförhandlingar och arbetet med utvecklingen av nätverket mellan Borgå stad och finska församlingen.