Siirry sisältöön

HOT-valmennusta nuorille hyvinvoinnin tueksi

Porvoon Ohjaamossa on tarjolla muutosvalmennusta nuorille HOT-valmennuksen muodossa.

Porvoon Ohjaamossa on tarjolla muutosvalmennusta nuorille HOT-valmennuksen muodossa.

HOT tulee sanasta hyväksymis- ja omistautumisterapia, kertoo HOT-valmentaja ja Ohjaamon työntekijä Leena Thesleff.

– Nuori voi kaivata muutosta ja apua omiin toimintamalleihin tai vaikka jonkun tunteen kanssa. On normaalia kokea esimerkiksi uupumusta, stressiä tai jännitystä sosiaalisista tilanteista. Juuri näitä tunteita, eli jännitystä, ahdistusta voidaan pohtia valmennuksessa. Myös ylisuorittaminen ja itsetuntoon sekä arkielämään liittyvät ongelmat voivat olla HOT-valmennuksessa läpikäytäviä teemoja, kertoo Thesleff.

HOT-valmennus on kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaukseen perustuva työkalu, joka pohjautuu kokemuksellisuuteen. HOT on käyttäytymisanalyysiä ja kognitiivisen käyttäytymisterapian muotoja yhdistelevä menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä merkityksellisyyttä asiakkaan elämässä.  Se lisää myös joustavuutta toimia elämässä vaikeista ajatuksista tai tunteista huolimatta.

HOT-valmennuksen tarkoituksena on lisätä asiakkaan hyvinvointia. Tapaamisia on noin 6–8 kertaa ja työskentelyssä keskitytään siihen, mikä juuri nuorelle itselle on tärkeää. Työskentelyssä harjoitellaan keskittymistä hetkeen ja mietitään valintoja, jotka ohjaavat nuorta kohti tärkeitä asioita ja mitkä poispäin niistä. Valmennuksen aikana harjoitellaan uusia taitoja, käytetään mielikuvatyöskentelyä ja tehdään tietoisen hyväksyvän läsnäolon harjoituksia. Tarkoituksena on myös luoda omia tavoitteita, joita kohti lähdetään kulkemaan HOT-valmentaja mukana tukien.

– Tavoitteena voi olla saada elämään jonkinlainen positiivinen muutos. HOT-valmennuksen pohjana toimivat aina nuoren omat toiveet ja tavoitteet, kertoo Thesleff.

– Valmennus oli avuksi ja tuli oikein hyvään saumaan. Koin selkeää mielialan nousua tämän myötä. Sain uutta intoa ja uskoa tulevaisuuteni suhteen, kertoo HOT-valmennuksessa ollut nuori.

HOT-valmennusta voidaan toteuttaa joko Ohjaamossa koronaturvallisuus huomioiden tai etänä. Valmennus on maksutonta ja mukaan valmennukseen tarvitsee vain avoimen mielen sekä valmiuden harjoitella uusia taitoja.

Lisätietoja:

Porvoon Ohjaamon HOT-valmentaja Leena Thesleff

puh. 040 190 5736, leena.thesleff@porvoo.fi