Siirry sisältöön

Itä-Uudenmaan esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma on valmistunut

Itä-Uudenmaan yhteinen alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma 2021-2025 on valmistunut.

Itä-Uudenmaan yhteinen alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma 2021-2025 on valmistunut.

Seuraavaksi ohjelma viedään alueen kuntien päätöksentekoon.

Ohjelman visiona on, että Itä-Uudenmaan kunnat tarjoavat asukkailleen mahdollisimman esteettömän elinympäristön ja saavutettavat palvelut.

– Esteetön Itä-Uusimaa on myös tasa-arvoinen, suvaitsevainen ja hyvä paikka asua, asioida ja tehdä työtä. Toiminnot, alueet, palvelut ja työpaikat ovat tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa ja liikkuminen on helppoa, alueellisen työryhmän projektipäällikkö Irja Suhonen kertoo.

Alueellista esteettömyys- ja saavutettavuusohjelmaa olivat laatimassa alueen vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä kuntien eri toimialojen ja tulosyksiköiden edustajia Askolasta, Lapinjärveltä, Loviisasta, Porvoosta ja Sipoosta.

Valmistelutyössä asiantuntijana toimi rakennetun ympäristön esteettömyysasiantuntija Jukka Suhonen ja ohjelman tekoa koordinoi ja laadinnasta vastasi projektipäällikkö Irja Suhonen.

Ohjelma sisältää yksityiskohtaisia konkreettisia kuntakohtaisia kohteita ja toimenpiteitä esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi.

– Ohjelmaan sitoutuminen on myös alueen arvovalinta. Esteettömyys- ja saavutettavuusasioiden huomioon ottaminen lisää Itä-Uudenmaan kuntien vetovoimaa ja tuo esille kuntien halun huolehtia kaikista asukkaistaan ja toivottaa uudet asukkaat tervetulleiksi Itä-Uudellemaalle, Jukka Suhonen kertoo.

Aihe on ajankohtainen myös valtakunnallisesti, sillä sosiaali- ja terveysministeriö on juuri julkaissut toimintaohjelman, jossa esteettömyys- ja saavutettavuus ovat nostettu esille.

– Olemme ensimmäisiä alueita Suomessa, jolle on laadittu yhteinen ja kattava esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma. Työ käynnistyi noin vuosi sitten alueen vammaispalvelujen nykytilan selvityksellä tai kartoituksella, ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että kehitämme alueella yhdessä palveluita laadukkaammiksi kaikille, Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen sanoo.

Esteettömyys palvelee kaikkia

Esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitys tulee lähivuosikymmeninä korostumaan entisestään myös Itä-Uudenmaan alueella väestön ikärakenteen muutoksesta johtuen. Tavoitteena on, että esteettömyys ja saavutettavuus nähdään ensisijaisena, kaikkia hyödyttävänä ja taloudellisena toimintamallina, joka on osa kestävää kehitystä. Esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse ihmisten moninaisuuden huomioimisesta. Tämä koskee niin rakennettua ympäristöä kuin palveluja, viestintää ja asenteita.

– Esteettömyys ja saavutettavuus ovat monen tekijän summa, jotka vaativat toteutuakseen erilaisten tarpeiden ymmärtämistä sekä tahtoa tehdä asiat paremmin kaikkien kannalta. Esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole erillisratkaisuja, vaan kaikkien kuntalaisten liikkumista, osallistumista ja toimintaa helpottava kunnan tapana toimia. Esteettömyys palvelee lapsiperheitä, ikääntyviä, tilapäisesti toimintarajoitteisia, toimintaesteisiä – meitä kaikkia, Irja Suhonen sanoo.

Esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman toteuttamisella halutaan yhdessä kehittää koko Itä-Uuttamaata, tuottaa ja korjata palveluita ja tehdä ympäristöä esteettömäksi ja saavuttavaksi kaikille alueen asukkaille. Tavoitteen toteutuminen edellyttää yhteistyötä ja kaikkien osapuolten sitoutumista esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman toimeenpanoon sekä sen varmistavaan ohjantaan, seurantaan ja valvontaan.