Siirry sisältöön

Itäinen Uusimaa sai valtionavustusta kahteen alueelliseen sote-hankkeeseen

Itäisen Uudenmaan alueen kunnat Porvoo, Sipoo, Loviisa, Lapinjärvi, Askola, Pukkila ja Myrskylä ovat saanet rahoitusta kahteen alueelliseen sote-hankkeeseen yhteensä 2 849 500 euroa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan saatiin valtionavustusta 999 500 euroa. Hankkeessa kehitetään entistä sujuvampia peruspalveluja alueen ammattilaisten osaamista ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Rakenneuudistushankkeen 1 850 000 euron rahoituksella alueen kunnat kehittävät sähköisiä palveluita, tiedolla johtamista sekä sote-palvelujen järjestämistä itäisellä Uudellamaalla.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja rakenneuudistushanke liittyvät pääministeri Sanna Marinin hallituksen esittämän sote-uudistuksen valmisteluun. Sote-uudistuksen lakien esitysluonnos lähti lausuntokierrokselle 15. kesäkuuta. Esitysluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi 21 sote-maakunnalle. Kunnat jättävät lausuntonsa lakiesityksestä 25. syyskuuta mennessä.

– Hankkeissa on useita kokonaisuuksia, joissa kehitämme kuntien peruspalveluita. Kehitystyö tuo mukanaan monenlaista hyötyä riippumatta siitä, toteutuuko sote-uudistus esitetyllä tavalla vai ei, toteaa sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

Tavoitteena asiakaslähtöinen ja yhdessä suunniteltu
sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus

Kuntien yhteisellä päätöksellä Porvoo hallinnoi rahoitusta saaneita hankkeita. Hankkeiden eri teemoihin kootaan työryhmät kuntien työntekijöistä ja yhteistyötahojen edustajista.
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman teemoja ovat asiakasohjauksen- ja neuvonnan, sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen. Rakenneuudistushankkeessa valmistellaan alueellista organisaatiota, tiedolla johtamista, sähköisiä palveluja sekä yhteistyössä koko Uudenmaan kanssa erikoissairaanhoidon ohjausta ja yhteistyötä.

– Tavoitteenamme on arvioida kuntien palvelutuotantoa ja mahdollisuuksia uudistaa lähi- ja keskitettyjen palveluiden toimintamallia, kertoo Silvennoinen.

– Kokoamme parhaillaan hanketyöhön työntekijöitä alueen kunnista. Hankkeissa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä kuntien palvelujen lisäksi myös muiden alueen
toimijoiden kanssa. Hankkeet käynnistyvät heti lomien jälkeen, kertoo hankepäällikkö Jaana Forslund.

– Asukkaiden osallistuminen valmisteluun sekä hankkeissa kehitettävien palveluiden ideoimiseen ja suunnitteluun on ensiarvoisen tärkeää, kertoo Silvennoinen.