Hoppa till innehåll

Östra Nyland fick statsunderstöd för två regionala social- och hälsovårdsprojekt

De östnyländska kommunerna Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Askola, Pukkila och Mörskom har fått finansiering för två regionala social- och hälsovårdsprojekt, sammanlagt 2 849 500 euro.

Statsunderstödet för programmet Framtidens social- och hälsocentral är 999 500 euro. I projektet utvecklar vi en smidigare basservice med hjälp av professionella i regionen och digitala lösningar. Med 1 850 000 euro för strukturreformen kommer regionens kommuner att utveckla elektroniska tjänster, ledning genom information samt social- och hälsovårdstjänster för östra Nyland.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral och strukturreformen ansluter sig till beredningen av den social- och hälsovårdsreform som statsminister Sanna Marins regering har presenterat. Utkastet till lagar om social- och hälsovårdsreformen har varit på remiss från den 15 juni. Enligt utkastet övergår ansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet till 21 vårdlandskap. Kommunerna ger sina utlåtanden om lagförslaget senast den 25 september.

– I projekten finns många helheter där vi utvecklar basservicen i kommunerna. Utvecklingsarbetet är nyttigt på många sätt oberoende av, om social- och hälsovårdsreformen förverkligas exakt i den presenterade formen eller inte, konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Målet är att tillsammans planera en helhet av social- och hälsovårdstjänster
som utgår från klienternas behov

Enligt kommunernas gemensamma beslut ska de projekt som nu fått finansiering koordineras av Borgå stad. För projektens olika teman bildar vi arbetsgrupper som består av anställda från olika kommuner och representanter för olika samarbetspartner.

Teman i programmet Framtiden social- och hälsocentral är att utveckla klienthandledningen och -rådgivningen, de sociala tjänsterna, hälsotjänsterna, mentalvårds- och missbrukstjänsterna samt barn- och familjetjänsterna. I strukturreformprojektet gäller beredningsarbetet den regionala organisationen, ledning genom information, elektroniska tjänster samt styrning och koordination av den specialiserade sjukvården i samarbete med hela Nyland.

– Vi har som mål att utvärdera kommunernas serviceproduktion och möjligheterna att utveckla modellen med lokala och centraliserade tjänster, berättar Silvennoinen.

– För närvarande samlar vi anställda från kommunerna till arbete i projektgrupper. I projekten kommer ett nära samarbete att bedrivas inte bara inom den kommunala servicen utan också med andra aktörer i regionen. Projekten startar genast efter semestrarna, berättar projektchef Jaana Forslund.
– Invånarnas medverkan, både i beredningen och i att föra fram och utveckla idéer för de tjänster som utvecklas i projekten är av största betydelse, säger Silvennoinen.