Siirry sisältöön

Itärata Oy on aloittanut toimintansa ripeästi

Itärata Oy -hankeyhtiön toiminta on lähtenyt ripeästi käyntiin yhtiön perustamisen jälkeen. Yhtiön tehtävänä on edistää Lentorata - Porvoo - Kouvola -raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.

– Itärata yhdistää puoli Suomea, ja se tuo nopeat ja sujuvat yhteydet koko Itä-Suomeen. Yhtiöön on sitoutunut kattava joukko toimijoita, valtion lisäksi 24 kuntaa seitsemän maakunnan alueella, painottaa Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, joka on myös Itärata Oy:n hallituksen jäsen.

Yhdessä Savon ja Karjalan ratojen parantamistoimenpiteiden kanssa Itärata vähentää liikenteen päästöjä sekä lyhentää raideliikenteen matka-aikoja itäisessä Suomessa, jopa kolmeen tuntiin pääkaupunkiseudun ja Joensuun sekä Kuopion välisillä matkoilla. Rata palvelee lähes kahta miljoonaa suomalaista.

– Porvoon kannalta on tärkeää, että Itärata tuo henkilöliikenteen ratayhteyden myös Porvooseen. Pidämme lisäksi tärkeänä myös lähijunayhteyden suunnittelua Porvoon ja pääkaupunkiseudun välille. Ratahankkeella on suuri merkitys niin Porvoon kuin koko Suomenkin ilmastotavoitteiden kannalta.

– Porvoohan on Suomen suurin kaupunki, jonne ei ole henkilöjunayhteyttä tällä hetkellä, vaikka pendelöinti ja asiointi Porvoon ja pääkaupunkiseudun välillä on vilkasta. Kestävien joukkoliikenne- ja pendelöintiratkaisujen myötä Porvoo ottaisi ison askeleen kohti hiilineutraalia kaupunkia. Rata vahvistaisi kaupungin kasvun ja kilpailukyvyn mahdollisuuksia ja kytkisi Porvoon ja itäisen Uudenmaan entistä vahvemmin metropolialueen kehitykseen ja työssäkäyntialueeseen, Ujula jatkaa.

Noin neljäsosa Porvoon työssäkäyvistä suuntaa töihin pääkaupunkiseudulle, valtaosin henkilöautolla, ja myös asiointi- ja koulumatkoja tehdään paljon pääkaupunkiseudulle. Vastaavasti pääkaupunkiseudulta käydään paljon töissä myös Porvoossa.

– Muuttuva geopoliittinen maailmantilanne korostaa itäisen Suomen merkitystä koko Suomen turvallisuudelle. Samalla vaatimukset sisäisen raideliikenteen toimivuudelle ovat korostuneet. Itärata ja itäisen Suomen kehittäminen ovat nousseet koko Suomen huoltovarmuuden ja kilpailukyvyn sekä alueen elinvoimaisuuden näkökulmista yhä merkittävämpään rooliin, toteaa Itärata Oy:n va. toimitusjohtaja Petteri Portaankorva.

– Itäisen Suomen saavutettavuus ja liikenneyhteydet ovat jääneet jälkeen muun Suomen kehityksestä. Helsingistä itään suuntautuvan uuden radan eli Itäradan tarve on todettu myös hallitusohjelmassa. On elintärkeää, että koko Suomea kehitetään tasapuolisesti. Tarvitsemme itäisen Suomen, joka on elinvoimainen, kilpailukykyinen ja saavutettava.