Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 14.12.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Tarveselvitys keskustan palvelualueen varhaiskasvatuspalveluista

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen keskustan palvelualueelta.

Varhaiskasvatuspalveluissa on tehty keskustan palvelualueen varhaiskasvatuspalveluista tarveselvitys, joka osoittaa selkeästi olemassa olevien päiväkotipaikkojen korvaamistarpeen uudisrakentamisella sekä päiväkotipaikkojen lisäämistarpeen tällä alueella.

Tarveselvityksessä on esitetty varhaiskasvatuksen järjestämisessä huomioitavia asioita. On nostettu esille varhaiskasvatuspalvelujen lainsäädännön velvoittavuus ja valtakunnalliset trendit varhaiskasvatuksen viimeaikaisista muutoksista ja niiden toteutuminen Porvoossa. Näitä ilmiöitä ovat palvelusiirtymä muista palveluista päiväkoteihin ja osallistumisasteen kehitys. Lisäksi on nostettu esille Porvoon varhaiskasvatuksessa jo pitkään käytössä ollut käytäntö, että päiväkotipaikkojen järjestelyissä on turvauduttu tilapäisiin tilaratkaisuihin.

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2024 käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2024 käyttösuunnitelma on talousarvion 2024 mukainen, muutoksia hyväksyttyyn talousarvioon ei ole tehty.

Tilausajona järjestettävät koulukuljetukset esi- ja peruskouluihin – optiokauden käyttöönotto

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että esi- ja peruskouluihin tilausajona järjestettävien koulukuljetusten sopimuksen optiokausi 12.6.2024-11.6.2025 (lukuvuosi 2024–2025) otetaan käyttöön Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy:n kanssa.

Kyseessä on tilaajan optio, jonka käytöstä tehdään päätös erikseen viimeistään 31.1.2024. Sopimuskausi on lyhyt 1+1 vuotta, eikä tilaajalla ole tiedossa omassa toiminnassaan tai esimerkiksi kaupungin joukkoliikenteessä muutoksia, joilla olisi merkittävää vaikutusta sopimuskokonaisuuteen.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.