Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarvioesitystä 26. syyskuuta

Porvoon kaupungin tunnus.

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee toimialan vuoden 2024 talousarvioesitystä 26. syyskuuta. Toimialan toimintatuotoiksi esitetään 6,3 miljoonaa euroa ja toimintamenoiksi yhteensä 123,7 miljoonaa euroa. Ehdotus ylittää annetun kehyksen noin 0,5 miljoonalla eurolla eli 0,43 prosentilla.

Toimintamenot yhteensä 123,7 miljoonaa euroa, toimintatuotot laskevat muutosten myötä

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuotoiksi esitetään vajaa 6,3 miljoonaa euroa ja toimintamenoiksi yhteensä noin 123,7 miljoonaa euroa.

Esityksen mukaan vuonna 2024 toimintatuotot alenevat 13,4 prosenttia muun muassa hankerahoituksen vähenemisen ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen vähenemän myötä. Toimintamenot kasvavat 2,7 prosenttia verrattuna talousarvioon 2023. Kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen antaman talousarviokehyksen toimintakatteen noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Lapsimäärien lasku edellyttää palveluverkon tarkastelua

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä laskee tulevien vuosien aikana usealla sadalla alhaisen syntyvyyden takia. Vielä tällä hetkellä yläkoulujen oppilasmäärissä on edelleen pientä kasvua, mutta määrä lähtee laskemaan tulevien vuosien aikana.

Oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistaa toimialan henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Tämän ennakoidaan tarkoittavan sitä, että henkilöstömäärä vähenee, mutta vasta siinä vaiheessa, kun ryhmiä voidaan yhdistää. 

Toimialojen yhteistyönä on tehty ennakointilaskelmia lapsimääristä sekä näihin pohjautuen suunniteltu ja laadittu periaatteet ohjaamaan palveluverkkosuunnittelua ja -päätöksentekoa. Periaatteiden ohjaamana laaditaan vuoden 2024 aikana palveluverkkoselvitys, johon pohjautuen päätetään palveluverkkosuunnitelma ja toimeenpanopäätökset kokonaisuudesta vuosina 2024–2025.

– Palveluverkon kokonaisuutta tulee tarkastella pitkällä aikavälillä, koska tulevina vuosina laskeva lapsimäärä tarkoittaa suurta vajetta myös kasvun ja oppimisen toimialan valtionosuuksissa, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.

Toiminnalliset muutokset vuonna 2024

Toimialan vuoden 2024 talousarvioon vaikuttavat muun muassa seuraavat toiminnalliset muutokset:

  • Kone- ja laitemäärien kasvusta johtuvat lisääntyvät leasingvuokrat
  • Henkilöstöresurssien varmistaminen järjestelmä- ja ohjelmistokehittämisen tueksi
  • Hyvinvoinnin varmistaminen: tukiopetuksen ja erityisopetuksen lisääminen
  • Yläkoulujen lapsimäärän kasvaminen ja tuntikehyksen kasvattaminen uusien ryhmien tarpeen myötä
  • Toimintatuottojen väheneminen valtion erillisrahoituksen vähentyessä
  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen laskeminen asiakasmaksulain uudistuksen myötä 1.3.2023
  • Varhaiskasvatuksen palveluihin tulevien alle 3-vuotiaiden määrän kasvaminen (ryhmien määrän lisääntyminen)
  • Johtamisen prosessien kehittäminen
  • Laadukas, ennakoiva ja suunnitelmallinen viestintä

Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2024 talousarvioesitys on laadittu Porvoon kaupungin linjausten ja talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti.

– Toimintaympäristön muutokset, muun muassa hyvinvointiin ja oppimisen tukeen panostaminen sekä valtakunnalliset ja paikalliset oppimistulokset, on myös huomioitu talousarviota laadittaessa, jotta voimme taata porvoolaisille lapsille laadukasta palvelua jatkossakin, täsmentää sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Talousarvioon on koottu toimialan palvelualueiden eli johdon, suomen- ja ruotsinkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioasiat. Talousarvio sisältää myös nimikkeiden uudistamista, minkä tavoitteena on moderni ja yhdenmukainen organisaatio.

Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä 27.9.2023 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion marraskuun kokouksessaan.