Siirry sisältöön

Kaupungin avustusten hakuaika alkaa

Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tiettyyn kohteeseen kuten tapahtumaan tai tilaisuuteen. Useimpien avustusten vuosittainen hakuaika alkaa keskiviikkona 1. maaliskuuta ja päättyy perjantaina 31.3.2023 klo 15.00.

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoossa on käytössä sähköinen avustusten haku ePorvoo-sivustolla osoitteessa www.eporvoo.fi/fi-FI/avustukset/. Tukea hakemuksen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista arkisin klo 9–15, puh. 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi. Lisäksi kansalaisopiston (KoMbi) Digi-Help palvelee ilman ajanvarausta maanantaisin klo 16.30–18.30 osoitteessa Piispankatu 3–7, Lyceiparkens skola, ovi A.

Osaan Porvoon kaupungin avustuksista on tullut tämän vuoden hakuun muutoksia mm. avustuksen myöntämisen kriteereihin sekä hakulomakkeisiin. Avustusten hakijoille järjestetään tiistaina 7. maaliskuuta klo 17–19 pääkirjastolla infotilaisuus avustuskäytännön muutoksista. Tilaisuudessa on esitysosuus sekä avustuskohtaiset klinikkapisteet, joista on mahdollisuus kysyä neuvoa avustuksen hakemiseen. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Maaliskuussa haettavat avustukset

Kulttuuritoiminnan avustuksia ovat kohdeavustus, taiteilija-apuraha ja Hopea-Untracht-rahaston apuraha. Avustukset on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille, joiden taidetoiminta voi olla luonteeltaan ammattitoimintaa tai harrastetoimintaa.

Nuorisotoiminnan avustuksia ovat paikallisten nuorisoyhdistysten yleis- ja palkkausavustus sekä nuorille suuntautuvien hankkeiden ja kehittämistoiminnan projektiavustus, joita myönnetään yhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille.

Liikuntatoiminnan keväällä haettavia avustuksia ovat rekisteröityjen urheilu- ja liikuntayhdistysten yleisavustus, vuokra-avustus sekä koulutusavustus. Koulutusavustuksen avustusjakso on vuonna 2023 poikkeuksellisesti 1.11.–31.12.2022, minkä jälkeen eli vuodesta 2024 alkaen avustusjakso on 1.1.–31.12.

Uutta yhteisöllisyyden avustusta voivat hakea asukas- ja kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset, eläkeläisyhdistykset, perinnejärjestöt, monikulttuurista tai kotoutumista tukevaa toimintaa järjestävät yhdistykset, työttömien yhteisöllisyyttä edistävät sekä muut yleishyödylliset, yhteisöllisyyttä tai kansalaistoimintaa edistävät yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät.

Kansalaisopiston opistolaiskuntien avustusta voidaan myöntää porvoolaisen, rekisteröidyn kansalaisopiston opistolaiskunnan toimintaan.

Taiteen perusopetuksen avustusta myönnetään yksityiselle taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän järjestäjälle Porvoossa järjestettävään toimintaan. Taiteen perusopetuksen avustusta hallinnoi Porvoon taideoppilaitos.

Yksityistieavustukset on tarkoitettu tiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Avustusta haetaan Tiekuntarekisterin sähköisen haun kautta osoitteessa porvoo.tiekuntarekisteri.fi

Hyvinvointialueuudistuksen ja yhteisöllisyyden avustuksen perustamisen myötä erilliset kansalaistoiminnan avustus, sosiaali- ja terveystoimen avustus sekä työllisyyshankeavustus on lakkautettu, eikä niitä enää voi hakea tämän vuoden avustushaussa.

Muut, myöhemmin vuoden 2023 aikana haettavat avustukset:

Kulttuuripalveluiden yleisavustus sekä museoavustus ovat haettavissa 2.–31.5.2023 klo 15. Haku toteutetaan ePorvoon kautta.

Liikuntaryhmien ohjausavustukset haetaan harjoituspäiväkirjalla neljän kuukauden jaksoissa aina 5 arkipäivän sisällä jakson päättymisestä. Jaksot ovat 1.1.–30.4., 1.5.–31.8. ja 1.9.–31.12.

Nuorten toimintarahaa voivat hakea nuorisoryhmät ja yksittäiset nuoret vuoden ympäri. Käytössä on oma hakemuslomake, jonka voi jättää nuorisopalveluiden toimipisteeseen myös paperisena.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan avustusta voivat hakea yhdistykset, seurakunnat ja yksityiset toimijat, jotka tarjoavat aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain mukaisesti. Syyslukukauden toiminnan osalta hakuaika päättyy 31.5 ja kevätlukukauden osalta 22.11. Muina aikoina jätetyt avustushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Kaupunki-infra valmistelee saaristoavustusta haettavaksi yhteisöllisiin infrakehittämishankkeisiin saariston asuttavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Avustuksen myöntämisen kriteereistä ja hakuajankohdasta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen vahvistamaa avustusohjetta.

Lisätietoja:

Kulttuuripalvelut, Susann Hartman, puh. 040 550 4527 ja Sari Hilska, puh. 040 482 2004 
Nuorisopalvelut, Mila Eriksson, puh. 0400 998 294 ja Nina Jorkama, puh. 040 550 0580 
Liikuntapalvelut, Piritta Forsell, puh. 040 503 5188
Yhteisöllisyyden avustus, Anders Lindholm-Ahlefelt, puh. 050 366 4251 ja Mila Eriksson, puh. 0400 998 294
Taiteen perusopetus, Felix von Willebrand, puh. 0400 963 053
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta, Jari Kettunen, puh. 040 358 1966
Yksityistiet, Linda Antell-Behm, puh. 040 178 5110
Saaristoavustus, Riku Muurinen, puh. 040 358 1966