Siirry sisältöön

Kaupungin avustusten hakuaika alkaa maaliskuussa

  Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tiettyyn kohteeseen kuten tapahtumaan tai tilaisuuteen. 

Porvoon kaupungin tunnus.

Useimpien avustusten vuosittainen hakuaika alkaa perjantaina 1. maaliskuuta ja päättyy pääsiäispyhien vuoksi jo torstaina 28.3.2024 klo 15.
Porvoossa on käytössä sähköinen avustusten haku ePorvoo-sivustolla.

Tukea hakemuksen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista, osoitteessa Rihkamatori B, 06100 Porvoo, arkisin klo 9–15, puh. 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi.

Lisäksi kansalaisopiston (KoMbi) Digi Drop-in palvelee sekä suomeksi että ruotsiksi tiistaisin klo 16–18 osoitteessa Piispankatu 3–7, Lyceiparkens skola, ovi A. 

Maaliskuussa haettavat avustukset:

Kulttuuritoiminnan avustuksia ovat projektiavustus, taiteilija-apuraha ja Hopea-Untracht-rahaston apuraha. Avustukset on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille, joiden taidetoiminta voi olla luonteeltaan ammattitoimintaa tai harrastetoimintaa. 

Nuorisotoiminnan avustuksia ovat paikallisten nuorisoyhdistysten yleis- ja palkkausavustus sekä nuorille suuntautuvien hankkeiden ja kehittämistoiminnan projektiavustus, joita myönnetään yhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille. 

Liikuntatoiminnan keväällä haettavia avustuksia ovat rekisteröityjen urheilu- ja liikuntayhdistysten yleisavustus, vuokra-avustus sekä koulutusavustus.

Yhteisöllisyyden avustusta voivat hakea asukas- ja kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset, eläkeläisyhdistykset, perinnejärjestöt, monikulttuurista tai kotoutumista tukevaa toimintaa järjestävät yhdistykset, työttömien yhteisöllisyyttä edistävät sekä muut yleishyödylliset, yhteisöllisyyttä tai kansalaistoimintaa edistävät yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät. 

Kansalaisopiston opistolaiskuntien avustusta voidaan myöntää porvoolaisen, rekisteröidyn kansalaisopiston opistolaiskunnan toimintaan. 

Taiteen perusopetuksen avustusta myönnetään yksityisille taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän järjestäjille Porvoossa järjestettävään toimintaan. Taiteen perusopetuksen avustusta hallinnoi Porvoon seudun Taideoppilaitos. 

Yksityistieavustukset on tarkoitettu tiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Avustusta haetaan Tiekuntarekisterin sähköisen haun kautta osoitteessa porvoo.tiekuntarekisteri.fi 

Muut, myöhemmin vuoden 2024 aikana haettavat avustukset: 

Kulttuuripalveluiden yleisavustus sekä museoavustus ovat haettavissa 2.–31.5. klo 15 mennessä. Haku toteutetaan ePorvoon kautta. 

Liikuntaryhmien ohjausavustukset haetaan harjoituspäiväkirjalla neljän kuukauden jaksoissa aina 5 arkipäivän sisällä jakson päättymisestä. Jaksot ovat 1.1.–30.4., 1.5.–31.8. ja 1.9.–31.12. 

Nuorten toimintarahaa voivat hakea nuorisoryhmät ja yksittäiset nuoret vuoden ympäri. Käytössä on oma hakemuslomake, jonka voi jättää nuorisopalveluiden toimipisteeseen myös paperisena. 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan avustus: Kaupunki voi myöntää palkkausavustusta iltapäivätoiminnan palveluntuottajille, joiden kanssa on tehty yhteistyösopimus. Syyslukukauden toiminnan osalta hakuaika päättyy 31.5. ja kevätlukukauden osalta 22.11.

Saaristoavustus yhteisöllisiin infrakehittämishankkeisiin saariston asuttavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Avustuksen myöntämisen kriteereistä ja hakuajankohdasta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen vahvistamaa avustusohjetta.