Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för stadens bidrag börjar i mars

 Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål.  Ansökningstiden börjar den 1 mars och tar slut på grund av påskhelgen redan den 28 mars 2024 kl. 15.  I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt.

Porvoon kaupungin tunnus.

Hjälp med att fylla i ansökan fås av servicekontoret Kompassen, Krämaretorgen B, 06100 Borgå, kl. 9–15, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi
Medborgarinstitutet (KoMbi) Digi Drop-in betjänar på svenska och på finska tisdagar kl.16–18 i Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3–7, dörr A.

Bidrag som kan sökas i mars

Kulturverksamhet understöds med projektbidrag, konstnärsstipendium och stipendium ur Hopea-Untracht-fonden. Understöden är avsedda för föreningar, grupper och privatpersoner som är verksamma i Borgå. 

Ungdomsverksamhet understöds med allmänna bidrag och lönebidrag för lokala ungdomsföreningar samt med projektbidrag för projekt som riktas till unga och för utvecklingsverksamhet. Bidragen beviljas till föreningar och verksamhetsgrupper för unga. 

Idrottsverksamhet understöds med allmänna bidrag och hyresbidrag till registrerade idrotts- och motionsföreningar. 

Bidrag för social delaktighet kan sökas av invånar- och byaföreningar, föräldraföreningar, pensionärsföreningar, traditionsföreningar, föreningar som ordnar mångkulturell eller integrationsstödjande verksamhet, föreningar som främjar arbetslösas delaktighet samt andra allmännyttiga föreningar, samfund och grupper som främjar delaktigheten eller medborgarverksamheten. 

Bidrag till grundläggande undervisning i konst beviljas till en privat anordnare av grundläggande konstundervisning enligt allmän lärokurs för verksamhet som ordnas i Borgå. 

Bidrag för enskilda vägar beviljas till väglag för underhåll och grundlig förbättring av enskilda vägar. Ansökan görs i elektronisk form via Tiekuntarekisteri på adressen porvoo.tiekuntarekisteri.fi 

Andra bidrag som kan sökas senare under 2024:

Kulturtjänsternas allmänna bidrag och museibidrag 2–31.5.2024 kl. 15. Ansökan sker via ePorvoo. 

Ungdomsgrupper och enskilda ungdomar kan ansöka om verksamhetsbidrag för unga året runt. För detta ändamål används en egen ansökningsblankett som kan lämnas in också i pappersform. 

Bidrag för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen:
Staden kan bevilja lönebidrag till eftis serviceproducenter, vilka staden har samarbetsavtal med.
Ansökningstiden går ut den 31 maj för höstterminens verksamhet och den 22 november för vårterminen.

Skärgårdsbidrag som kan sökas för gemensamma infrautvecklingsprojekt som främjar boende i skärgården och skärgårdens konkurrenskraft. Information om kriterierna för beviljande av bidrag och ansökningstiderna meddelas separat i ett senare skede.

Bidragspraxis följer bidragsanvisningen som godkänts av Borgå stadsstyrelse.