Siirry sisältöön

Kaupungin liiketilojen vuokriin esitetään huojennusta koronarajoitusten takia

Kaupunginhallitus käsittelee 7.12.2020 kaupungin valmistelemaa vuokrahuojennusmallia, jossa tietyin edellytyksin kaupungin liiketilojen vuokriin myönnetään huojennusta koronasta johtuvien rajoitusten takia.

Kaupunginhallitus käsittelee 7.12.2020 kaupungin valmistelemaa vuokrahuojennusmallia, jossa tietyin edellytyksin kaupungin liiketilojen vuokriin myönnetään huojennusta koronasta johtuvien rajoitusten takia.

Mahdollinen vuokrahuojennus perustuu siihen, että kaupungin vuokraamaa liiketilaa ei voida koronrajoitusten takia käyttää liiketoiminnassa vuokrasopimuksen tarkoittamassa tarkoituksessa. Kyseessä ei siten ole yleinen yritystuki, josta vastuu kuuluu valtionhallinnolle.

Huojennus perustuisi liikevaihtoon ja myönnettäisiin jälkikäteen

Mallin mukaan vuokra-alennus voidaan myöntää kaupungin liiketilojen vuokralaisille, jos valtion tai kuntien viranomaisten määräykset tai suositukset ovat välittömästi heikentäneet liiketoiminnan edellytyksiä 1.11.2020–30.4.2021 välisenä aikana.
 
Vuokrahuojennuksen määrä kyseisiltä kuukausilta perustuisi liikevaihtoon, ja siinä olisi kaksi porrastusta. Vuokraa alennettaisiin 30 % niiltä kuukausilta, kun liikevaihto on alentunut vähintään 30 %. Vuokraa alennetaan 50 % niiltä kuukausilta, kun liikevaihto on alentunut vähintään 50 %.
 
Vuokralaisen on tullut hakea TEM:n kustannustukea ja kaikkia muita mahdollisia yritystukia. Huojennus myönnettäisiin jälkikäteen, kun tiedetään, onko kustannuksiin saatu muuta valtion yritystukea. Vuokra-alennusta ei myönnetä, jos yritys saa jotain yritystukea vuokrakustannusten kattamiseksi. 
 
Tapauskohtaisesti vuokra-alennus voidaan kuitenkin myöntää, jos esimerkiksi yritystuen määrä on ollut vähäinen verrattuna vuokran määrään.  

Hakuaika ja muut ehdot

Hakuaika on 1.1.2021–30.6.2021, ja tällöin vuokranalennusta voidaan hakea vuokriin, jotka kohdistuvat ajanjaksolle 1.11.2020–30.4.2021. Hakemuksia voi tehdä hakuaikana yhden tai useampia.
 
Kaupunki suosittelee kuitenkin, että tukea haetaan vasta hakua-ajan loppupuolella. Tällöin tukea voidaan yhdellä kertaa hakea usealta kuukaudelta. Vuokrahuojennuspäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä vasta sen jälkeen, kun tiedetään valtion mahdolliset yritystukimekanismit kyseiseltä ajanjaksolta.
 
– Vuokrahuojennus koskisi liiketilojen vuokria, ei maanvuokria. Tilavuokrat ja maanvuokrat eroavat luonteeltaan selvästi. Tilavuokra liittyy suoraan elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ja siinä kaupunki kilpailee muiden vuokranantajien kanssa. Liiketilan vuokra on usein merkittävä kustannuserä liiketoiminnassa. Maanvuokrassa kyse on pitkäaikaisesta sopimuksesta, jossa kaupunki toimii alueellisesti lähes monopoliasemassa. Kaupungin vuokramaa maa-alue on tyypillisesti myös välillisesti elinkinotoiminnan käytössä, jolloin mahdollisen vuokra-alennuksen soveltuminen maanvuokriin olisi hallinnollisesti erittäin hankalaa, sanoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio.
 
Vuokranalennusmallin lisäksi kaupunki päättää erikseen mahdollisista maksulykkäyksistä ja viivästyskoroista, joiden kautta voidaan myös tukea vaikeuksissa olevia toimijoita.
 
Lisäksi tulee huomioida, että vuokranalennusmalli ei sellaisenaan koske tilannetta, jossa kaupunki päättää sulkea kokonaan laitoksia tai liiketiloja. Silloin tilannetta arvioidaan normaalisti kaupungin ja vuokralaisen sopimussuhteen kautta.  
 
Kaupungin vuokranalennusmalli huomioidaan soveltuvin osin kaupungin konserniyhtiöissä.