Siirry sisältöön

Kaupungin myöntämien avustusten kriteereihin ja hakulomakkeeseen muutoksia – infotilaisuus pääkirjastossa maaliskuussa

Porvoon kaupungin avustuskäytäntöjä ja kriteeristöä on uudistettu. Maaliskuussa haettavien avustusten muutoksista järjestetään infotilaisuus 7. maaliskuuta.

Vanha Porvoo.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt uudistetut kaupungin avustusohjeet ja tiettyjen avustusten hakukriteereiden yhtenäistämisen. Porvoon kaupungin avustusten myöntämisen kriteerit yhtenäistetään seuraavien avustuslajien osalta: 

  • liikunnan yleisavustus 
  • nuorisopalveluiden yleisavustus ja projektiavustus 
  • kulttuuriavustuksista kohdeavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen sekä taiteilija-apuraha
  • yhteisöllisyyden avustus  
  • kansalaisopiston opistolaiskuntien avustukset 

Kaupunginhallituksen päätöksen myötä näiden avustusten hakulomakkeet päivitetään, jotta lomakkeilla kysyttävät tiedot vastaisivat uusia avustusten myöntämisen kriteerejä. Hakulomakkeille tulee myös aiempaa enemmän pakollisia kysymyksiä, joihin hakijan tulee vastata voidakseen lähettää avustushakemuksen.

– Tavoitteena on, että avustamispäätökset voidaan tehdä perustuen hakemuksissa annettuihin tietoihin, eikä sillä olisi merkitystä, kuinka hyvin käsittelijä itse tuntee hakijan toiminnan. Muutoksen myötä hakemusten vertailtavuus paranee, jolloin avustamispäätöksiä voidaan tehdä entistä tasavertaisemmin, strategiakoordinaattori Minna Särelä toteaa.

Nämä yhtenäiset kriteerit jakautuvat pakollisiin kriteereihin ja vertailukriteereihin. Pakolliset kriteerit ovat sellaisia, jotka avustuksen hakijan tai avustettavan toiminnan tulee täyttää, jotta avustusta voidaan ylipäätään myöntää. Vertailukriteereillä arvioidaan pakolliset kriteerit täyttäneitä hakemuksia ja ohjataan avustamisen vaikuttavuutta sekä kaupunkistrategian toteutumista.

Avustuslomakkeet uudistuivat

Toimintamallien uudistaminen on tarkoittanut sitä, että avustuslajikohtaiset prosessit ja tekninen ratkaisu on suunniteltu sekä toteutettu uudestaan.

– Avustusten hakijoille uutena ominaisuutena tulee muun muassa yhdistystietojen haku suoraan yhdistys- tai henkilötietorekisteristä ja Suomi.fi-valtuuksien hyödyntäminen. Eli yhdistykselle avustusta hakeva henkilö tarvitsee jatkossa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden tai valtuuden edustaa yhdistystä avustuksen hakijana, kehityspäällikkö Eveliina Keski-Koukkari toteaa.

Yhdistyksen tai toisen henkilön puolesta asioidessa tarvitaan ”Avustushakemuksen tekeminen” -Suomi.fi-valtuus. Hakija tunnistautuu palveluun kuten aikaisemminkin, Suomi.fi-tunnistautumisen avulla, ja valitsee sen jälkeen tahon, jota edustaa.

Hakijoille infotilaisuus pääkirjastolla tiistaina 7. maaliskuuta

Uudistettavien avustusten hakuaika alkaa 1. maaliskuuta. Avustusten hakijoille järjestetään tiistaina 7. maaliskuuta klo 17–19 pääkirjastolla infotilaisuus avustuskäytännön muutoksista (avustuslajien muutokset, avustusten myöntämisen kriteerien muutokset, tekniset muutokset ja yhdistyshakijoiden valtuusasiat).

Tilaisuuden esitysosuus (noin klo 17–17.45) striimataan kaupungin youtube-kanavalla. Esityksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus klinikkatyyppisillä infopisteillä saada apua avustushakemuksen tekemiseen, tai kysyä neuvoa mitä avustusta voisi edustamaansa toimintaan hakea. Neuvoa voi kysyä avustuspäätöksiä valmistelevilta yksiköiltä avustettavaan toimintaan liittyvissä asioissa sekä teknistä tukea ja apua hakemiseen ja valtuuksiin.

Tukea avustuslomakkeiden täyttämiseen on pääkirjaston info-illan lisäksi tarjolla kaupungin tarjoamissa digitukipisteissä asiakaspalvelupiste Kompassissa sekä Porvoon kansalaisopistossa (KoMbi).

KoMbin Digi-Help palvelee seuraavasti ilman ajanvarausta: maanantaisin klo 16.30–18.30, osoite Piispankatu 3–7, Lyceiparkens skola, ovi A.

Uusi yhteisöllisyyden avustus korvaa kansalaistoiminnan avustuksen

Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Avustusta myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tiettyyn kohteeseen kuten tapahtumaan tai tilaisuuteen. Vuonna 2021 Porvoon kaupunki myönsi avustuksia yhteensä noin 2,38 miljoonaa euroa.

Viime syksynä Porvoon kaupunginhallitus hyväksyi uuden avustusmuodon, yhteisöllisyyden avustus, joka korvaa aikaisemman kansalaistoiminnan avustuksen.

Uuden avustusmuodon alle siirtyvät myös aiemmin työllisyyshankeavustuksilla avustetun toiminnan tukeminen, sosiaali- ja terveystoimen avustuksesta kaupungin järjestämisvastuulle jääneen toiminnan avustaminen sekä aiemmin nuorisoavustukseen kuulunut kylä- ja asukasyhdistysten avustaminen.