Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 11.9.2023

Porvoon kehäsymboli.

Sivistystoimen rahaston stipendit

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esityksen sivistystoimen rahaston uusiksi säännöiksi.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan esitys koskee sivistystoimen rahaston sääntöjen tulkintaa siinä muuttuneessa tilanteessa, että toisen asteen opinnoista on oppivelvollisuuden laajentamisen myötä tullut maksutonta. Kysymys on tässä mielessä lähinnä sääntöjen tarkentamisesta eikä varsinaisesta muuttamisesta. Stipendit jaetaan sääntöjen mukaan opiskelukulujen kattamiseen nuorille, jotka suorittavat ensimmäistä ammattiin johtavaa tutkintoa ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on näin ollen se, että hakijalle syntyy suoria, opiskelusta johtuvia kuluja, joiden kattamiseen hän voi käyttää myönnettyä stipendiä

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.