Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 13.12.2021

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Hallintopalveluiden organisointi Porvoossa ja hyvinvointialueella

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi ja päätettäväksi 20.12.2021.

Kaupungin takaus- ja antolainauspolitiikka, varainhankinta- ja sijoituspolitiikka sekä hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupungille uuden takaus- ja antolainauspolitiikan sekä varainhankinta- ja sijoituspolitiikan.

Vastaus valtuustoaloitteeseen selkokielestä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen nimittäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki nimeää valmistelutoimielimen jäseneksi Krister Lindmanin, joka korvaa tehtävässä Olli Ojanperän.

Edustajan nimeäminen Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.12.2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Johanna Aaltosen Porvoon kaupungin edustajaksi yhtymäkokoukseen ja varaedustajaksi Riikka Lintukankaan.

Perustettavan Itärata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Itärata Oy:n hallitusjäsenehdokkaaksi kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujulan. Ujula ei osallistunut asian käsittelyyn.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.
Kaupunginhallituksen esityslista 13.12.2021