Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 15.2.2021

Talousarviomuutos, yhteisövero

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 talousarvion muuttamista siten, että talousarvion yhteisöveron tuottoarviota korotetaan 15 miljoonalla eurolla.

Yhteisöveron tuoton vuonna 2021 arvioidaan uudella jako-osuudella olevan noin 50 miljoonaa euroa, mikä on 15 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Yhteisöveron tuotto vuonna 2020 oli noin 38 miljoonaa euroa, vuonna 2019 noin 32 miljoonaa euroa ja vuosina 2011-2018 tyypillisesti noin 15 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron tuotto on hyvin suhdanneherkkä, ja erityisesti koronan takia vuoden 2021 yhteisöverokertymän arvio on poikkeuksellisen epävarma.

Raidekehitysrahaston perustaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle raidekehitysrahaston perustamista ja raidekehitysrahaston sääntöjen hyväksymistä.

Raidekehitysrahaston tarkoituksena on turvata edellytykset Porvooseen suuntautuvan raideyhteyden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi ratayhteyden kehittäminen edellyttää kaupungilta monenlaisia yhdyskuntarakenteeseen ja kunnallistekniikkaan liittyviä investointeja.

Porvoon kaupungilla on nykyisellään käytössään maanhankintarahasto, jolla varaudutaan tulevien vuosien maankäytön tarpeisiin. Raidekehitysrahaston hallinnointimalli ja säännöt vastaisivat pitkälti nykyisen maanhankintarahaston vastaavia.

Kaupunginhallitus on alustavasti sitoutunut rahoittamaan raideyhteyden suunnittelukustannuksia noin 10 miljoonalla eurolla.

Lausunto: fossiilittoman liikenteen tiekartta – luonnos valtion periaatepäätökseksi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä fossiilittoman liikenteen tiekarttaa ja valtioneuvoston periaatepäätösluonnosta koskevan lausunnon.

Lausunnosta poistettiin seuraava kappale Anna-Stiina Lundqvistin esityksen mukaisesti: ”Sähköautojen pikalatauspisteet ovat varsin kalliita asentaa ja ylläpitää, ja julkisessa katuympäristössä mahdollisesti ongelmallisia. Näemme niiden soveltuvan paremmin jatkuvasti valvonnassa olevaan ympäristöön kuten isoimmille huoltoasemille. Sen sijaan tavallisia latausasemia on mahdollista toteuttaa julkisille pysäköintialueille yhteiskunnan tai kilpailutettujen yritysten toimesta.”

Lausuntoon lisättiin seuraava kappale Outi Lankian esityksen mukaisesti: ”Sähköautojen lisääntymisen merkittävä hidaste on latauspaikkojen puute kaupunkiympäristössä. Useimmissa kiinteistöyhtiöissä ei ole mahdollisuutta autojen lataamiseen. Suurteholatausasemat tulevat syrjäyttämään peruslatauspisteet, koska sähköautojen lisääntyessä latauspaikkojen käyttötarve kasvaa. Autot tulee pystyä lataamaan nopeasti, jotta latauspaikka vapautuu seuraavalle. Suurteholatausasemat eivät edellytä fyysistä valvontaa. Parissa vuodessa markkinoille tulee automalleja, jotka lataantuvat nykyistä nopeammin ja tekniikka kehittyy entisestään.”

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Porvoon kaupungin lausuntoa aiheesta: fossiilittoman liikenteen tiekartta – luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Vuoteen 2045 mennessä liikenne tulee muuttaa nollapäästöiseksi. Tiekartta on laadittu fossiilittoman liikenteen työryhmän suositusten sekä VTT:n, Aalto-yliopiston ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vaikutusarviointien pohjalta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.