Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 15.3.2021

Tartuntatautilain tarkastustoimivallan delegointi ympäristöterveysjaostolle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää hallintosäännön 12 §:ssä tarkoitettuun tartuntatautitoimielimen toimivaltaansa kuuluvan tartuntatautilain 59 b §:ssä tarkoitetun tarkastusoikeuden ympäristöterveysjaoston alaisille viranhaltijoille.

Kaupunki valmistelee erikseen yhteistyössä ympäristöterveysjaoston toiminta-alueen kuntien kanssa sopimusta, jolla tarkastusoikeus ulotettaisiin koko jaoston toiminta-alueelle.

Edustajan valitseminen kuntayhtymä Etevan ylimääräiseen yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Mirja Suhosen kaupungin edustajaksi yhtymäkokoukseen.

Kaupunginhallitus antoi kokouksessa toimintaohjeet ja evästyksen yhtymäkokouksen edustajalle: ”Porvoon kaupunki katsoo, että asiaan liittyvät selvitykset antavat tilanteesta jäsenkunnan kannalta riittävän kokonaiskuvan. Selvityksen perusteella voidaan todeta kuntayhtymän hallinnossa ja hallintomenettelyissä olevan yksilöityjä asioita ja haasteita, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja tehdä tarvittavat muutokset mm. toimintasääntöihin. Yhtymähallituksen rooli em. asioita koskevan päätöksenteon, toiminnan valvonnan ja tietojensaannin suhteen jää kuitenkin osittain epäselväksi. Koska vaalikautta on jäljellä vain hyvin lyhyen aikaa, on tarkoituksenmukaista, että hallitus jatkaa kuluvan toimikauden loppuun ja kohdistaa lähtökohtaisesti huomionsa vain kuntayhtymän toiminnan kannalta aivan välttämättömien asioiden hoitamiseen.”

Vastaus valtuustoaloitteeseen pysyvä näyttely Porvoon kaupungin taideteoksista

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Viranhaltijapäätökset

Toimitilajohtajan viranhaltijapäätös 5.3.2021 § 6 lukituspalvelut otettiin pois esityslistalta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.