Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 16.3.2020

Porvoon liittyminen Apotti OY:n osakkaaksi ja Aoptti-järjestelmän käyttöönotto Porvoossa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki ei liity Oy Apotti Ab:n asiakas- ja potilastietojärjestelmään ehdotetussa aikataulussa 20.4.2020 mennessä. Kaupunki on kuitenkin valmis käynnistämään neuvottelut Apotti-järjestelmään liittymisestä myöhemmässä vaiheessa, jos Oy Apotti Ab tarjoaa tähän mahdollisuuden.

Jos valmisteluaineistoon tai ehdotettuihin liittymisehtoihin tulee esitetyssä aikataulussa olennaisia muutoksia, kaupunginhallitukselle valmistellaan uusi päätösesitys, ja kaupunginvaltuusto kutsutaan tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen päättämään asiasta. Asia annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Hankintaoikaisuvaatimukset

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä Jokilaakson koulun rakennusurakkaa sekä muiden rakennusten rakentamisen puitejärjestelyä koskevien hankintojen hankintaoikaisuvaatimukset perusteettomana.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.