Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 17.8.2020

Äänestysaluejaon muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Porvoon kaupungin äänestysaluejaon. Ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 2. 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen:

  • Outi Lankian esitys: Nykyiset Tuorilan ja Kerkkoon äänestysalueet yhdistetään uudeksi Pohjois-Porvoon äänestysalueeksi.
  • Johan Söderbergin esitys: Nykyinen äänestysalue 8 (Bjurböle) säilyy omana äänestysalueena, eikä sitä yhdistetä äänestysalueeseen 3 (keskusta 1). Samalla äänestysalueen nimi vaihdetaan, ja uusi nimi on Kråkö-Vessöön äänestysalue. 

SDP:n ryhmä jätti seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Demokratian toteutumisen ja osallisuuden edistämisen vuoksi äänestämisen pitää olla aidosti mahdollista kaikille kuntalaisille. Paras tapa varmistaa tämä on lisätä ennakkoäänestysmahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia. Porvoo on laaja kunta, jossa on asutusta sekä kylissä että keskustassa ja lähiöissä. Etäisyydet ovat paikoittain pitkät ja julkisen liikenteen puuttuminen rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia kulkea äänestyspaikalle vaalipäiväsunnuntaina. Kuntalaisten äänestysmahdollisuuksia saadaan edistettyä varmistamalla, että vaalibussi käy useampana ennakkoäänestyspäivänä niillä alueilla, joilla ei ole vaalipäivänä lähietäisyydellä äänestyspaikkaa. Lisäksi kotiäänestykseen tulee panostaa entistä enemmän, jotta niillä kuntalaisilla, joilla on vaikeuksia päästä äänestämään ennakkoon tai vaalipäivänä, on aito mahdollisuus käyttää ääntänsä tulevissa vaaleissa.”

Kaupunkistrategian mittareiden päivitys 2020

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.