Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 17.8.2020

Indelning i röstningsområden, ändring

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige godkänner indelningen i röstningsområden i Borgå stad. De personer som inte registrerats i befolkningsdatasystemet för någon fastighet hör fortfarande till röstningsområde 2.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande ändringar till stadsdirektörens förslag:

  • Outi Lankias förslag: Nuvarande röstningsområden i Torasbacka och i Kerko slås samman till Norra Borgås röstningsområde.
  • Johan Söderbergs förslag: Röstningsområde 8 (Bjurböle) sammanslås inte med nuvarande röstningsområde 3 (centrum 1). Röstningsområdet fungerar även i fortsättningen som ett eget röstningsområde. Samtidigt byts röstningsområdets namn till Kråkö-Vessö. 

SDP:s grupp lämnade en protokollsanteckning: ”Demokratian toteutumisen ja osallisuuden edistämisen vuoksi äänestämisen pitää olla aidosti mahdollista kaikille kuntalaisille. Paras tapa varmistaa tämä on lisätä ennakkoäänestysmahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia. Porvoo on laaja kunta, jossa on asutusta sekä kylissä että keskustassa ja lähiöissä. Etäisyydet ovat paikoittain pitkät ja julkisen liikenteen puuttuminen rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia kulkea äänestyspaikalle vaalipäiväsunnuntaina. Kuntalaisten äänestysmahdollisuuksia saadaan edistettyä varmistamalla, että vaalibussi käy useampana ennakkoäänestyspäivänä niillä alueilla, joilla ei ole vaalipäivänä lähietäisyydellä äänestyspaikkaa. Lisäksi kotiäänestykseen tulee panostaa entistä enemmän, jotta niillä kuntalaisilla, joilla on vaikeuksia päästä äänestämään ennakkoon tai vaalipäivänä, on aito mahdollisuus käyttää ääntänsä tulevissa vaaleissa.”

Uppdatering av stadsstrategins indikatorer 2020

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny behandling. 

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen