Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 18.3.2024

Apulaiskaupunginjohtajan virka

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee filosofian lisensiaatti Fredrick von Schoultzin apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2025-31.12.2031.

Viranhaltijat ja nuorisovaltuuston edustaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Apulaiskaupunginjohtajan virkaa on määräaikaan mennessä hakenut yksi hakija, apulaiskaupunginjohtaja, filosofian lisensiaatti Fredrick von Schoultz Porvoosta, joka täyttää viran kelpoisuusehdot.

Sydkustens landskapsförbund:n edustajien valinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä kolme jäsentä ja heille kolme henkilökohtaista varajäsentä Sydkustens lanskapsförbundetin vuosikokoukseen.

Malin Lönnroth, varajäsen Frida Sigfrids
Anita Spring, varajäsen Ove Blomqvist
Seppo Ijäs, varajäsen Jeanette Broman

Palveluverkon periaatteet

Asia poistettiin esityslistalta.

Ennakkoäänestysajat ja -paikat, Europarlamenttivaalit 2024

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ennakkoäänestyspaikat ja -ajat vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.