Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 18.3.2024

Tjänsten som biträdande stadsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att föreslå för stadsfullmäktige, att stadsfullmäktige väljer filosofie licentiat Fredrick von Schoultz till biträdande stadsdirektör för en sju års tidsbestämd period som är 1.1.2025-31.12.2031.

Tjänsteinnehavare och ungdomsfullmäktiges representant deltog inte i behandlingen av ärendet. Tjänsten som biträdande stadsdirektör har inom utsatt tid sökts av en sökande. Sökande är biträdande stadsdirektör, filosofie licentiat Fredrick von Schoultz från Borgå, som uppfyller tjänstens behörighetsvillkor.

Val av representanter Sydkustens landskapsförbund rf.

Stadsstyrelsen valde enhälligt tre representanter och tre personliga ersättare till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte.

Malin Lönnroth, ersättare Frida Sigfrids
Anita Spring, ersättare Ove Blomqvist
Seppo Ijäs, ersättare Jeanette Broman

Principer för servicenätet

Ärendet drogs bort från föredragningslistan.

Förhandsröstningsplatser och -tider, Europaparlamentsvalet 2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om förhandsröstningsställen och -tider.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.