Siirry sisältöön
päätöksenteko -

Kaupunginhallituksen päätökset 20.12.2021

Kaupunginhallituksen päätökset 20.12.2021.

Urakoitsijan valinta, Borgå Gymansiumin julkisivujen rappaus- ja maalausurakka

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Borgå gymnasiumin julkisivujen rappaus- ja maalausurakan urakoitsijaksi Rappaustekniikka Laurell Oy:n hintaan 1 560 000 euroa (alv 0 %). Sopimus ei muodostu tällä päätöksellä, vaan hankinnasta solmitaan erillinen sopimus, joka astuu voimaan vasta kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoituksillaan vahvistaneet.

Porvoon kaupungin toimitilajohto on kilpailuttanut Borgå gymnasiumin julkisivujen rappaus- ja maalausurakan. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa valittava urakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 100 %. Laadun osuus on huomioitu tarjoajalle ja tarjoajan henkilöstölle asetetuilla vähimmäisvaatimuksilla, joiden tuli täyttyä, jotta tarjouksen voi jättää.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Yksi tarjous on suljettu hankintamenettelystä erillisellä päätöksellä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Rappaustekniikka Laurell Oy.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Porvoon kaupungin antamista äänistä Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenäänestyksessä. Kuntaliiton vaalissa Porvoon äänet jakautuivat seuraavasti puolueiden listoille:

RKP 19 295
KOK 11 577
SDP 11 577
PS 3 859
VIHR 3 859

Hallintopalveluiden organisointi Porvoossa ja hyvinvointialueella

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan muutosesityksen:

”Kaupunginhallitus hyväksyy tukipalveluselvityksen johtopäätökset ja esittää kaupunginvaltuustolle tukipalveluyhtiön perustamista. Alkuvaiheen omistajaksi ja asiakkaaksi voisi tulla myös Careeria Oy, joka on ammatillista koulutusta tarjoava Porvoon kuntakonserniin kuuluva yritys, jonka omistajia ovat myös Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi. Careeria Oy tekee omiin laskelmiinsa perustuvat päätökset osakkaaksi lähtemisestä.

Tukipalveluyhtiön tarkoitus on tuottaa talous-, henkilöstö-, ICT- ja käännöspalveluita Porvoon kaupungille ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä soveltuvin osin kaupunkikonserniin kuuluvalle Careeria Oy:lle vuoden 2023 alusta lähtien Careeria Oy:n näin päättäessä.

Kaupunginjohtaja valtuutetaan laatimaan yhtiön perustamisasiakirjat ja käynnistämään muut perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Yhtiön pääomitustarve, osakassopimus, osakeantiehdot ja muut yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja hallintoon liittyvät asiakirjat sekä palvelusopimus tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen kaupunginvaltuuston tammikuun kokousta. Valtuustolle tehtävää esitystä täydennetään näiltä osin. Päätös tarkastetaan heti.”

Ann-Sofie Silvennoinen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Porvoo-mitali

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa Porvoo-mitalin säännöt. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti yhden tarkennuksen kaupunginjohtajan esitykseen.

Porvoon kaupunginhallitus valitsee Porvoo-mitalin saajan ilman hakua.

Mitali myönnetään kunnianosoituksena porvoolaiselle, joka on ansiokkaasti toiminut Porvoon hyväksi tai tehnyt Porvoota tunnetuksi työllään. Mitali voidaan myös myöntää usealle henkilölle tai porvoolaiselle yhteisölle. Mitali on tunnustus tehdystä työstä. Henkilö tai yhteisö voi saada mitalin vain yhden kerran.

Valmistelusta vastaa kaupunginjohtajan asettama toimikunta kaupunkilaisia osallistavalla tavalla. Ellei jonakin vuonna voida nimetä riittävästi ansioitunutta henkilöä, mitalia ei myönnetä.

Kaupunki jakaa mitalin juhlatilaisuudessa.

Vaalilautakuntien asettaminen, aluevaalit 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita uuden varajäsenen vaalilautakuntaan 10 (Sannainen): Peter Af Björksten (Charlotta Fagerbergin tilalle)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita uuden jäsenen vaalilautakuntaan 5 (Näsi): Eija Aures (Eija Lankin tilalle).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita uuden varajäsenen vaalilautakuntaan 8 (Kråkö-Vessö): Birgitta Lindén (Ann-Sofie Ijäksen tilalle).

Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset vuoden 2023 jälkeen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki esittää Sipoon kunnalle ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että ko. toimijat aloittavat työteveyshuoltopalvelujen tuottamisen selvityksen. Selvitys laaditaan alkutalven 2022 aikana, jonka jälkeen asia tuodaan erikseen päätettäväksi kaikissa organisaatiossa.

Markku Välimäki ja Ann-Sofie Silvennoinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.