Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 20.9.2021

Hallintopalveluiden organisointi Porvoossa ja hyvinvointialueella

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että aloitetaan yhteisten hallintopalveluiden tuottamisen selvittäminen. Ennakkoarviointiin perustuva selvitys kattaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut sekä käännös- ja rekrytointipalvelut. Selvitys laaditaan syksyn 2021 aikana, jonka jälkeen asia tuodaan erikseen päätettäväksi kummassakin organisaatiossa.

Talousarviomuutoksia vuoden 2021 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion yhteisöveron tuotto korotetaan 60 miljoonaan euroon ja sosiaali- ja terveystoimelle myönnetään 9 miljoonan euron lisämääräraha.

Arviointikertomus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa kaupunginvaltuustolle lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020 kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja teki tarkennuksen esitykseensä kokouksessa. 

Kaupunginhallituksen edustus aluepelastuslautakunnassa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti määrätä Nina Uskin edustajakseen aluepelastuslautakuntaan.

Edustajien nimeäminen Rosk’n Roll Oy:n ja Posintra Oy:n hallituksiin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Anders Rosengrenin Porvoon kaupungin edustajaksi Rosk`n Roll Oy Ab:n hallitukseen ja valittavaksi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä neljä Porvoon kaupungin edustajaa Posintra Oy:n hallitukseen:

 • Fredrick von Schoultz, puheenjohtaja
 • Elin Blomqvist-Valtonen
 • Janne Ranta
 • Sami Ryynänen

Edustajien valitseminen kaupungin yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää edustajansa Porvoon kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Toimielimissä toimivien henkilöiden palkkioiden osalta noudatetaan kaupunginhallituksen vuonna 2019 päättämää linjausta. 

Porvoon Energia

 • Johan Söderberg, puheenjohtaja
 • Silja Metsola, varapuheenjohtaja
 • Sami Ryynänen
 • Kristel Pynnönen
 • Jussi Impiö

Porvoon Sähköverkko

 • Silja Metsola, puheenjohtaja
 • Johan Söderberg, varapuheenjohtaja
 • Sami Ryynänen
 • Patrick Wackström

A-yhtiöt

 • Jarmo Grönman, puheenjohtaja
 • Anders Rosengren, varapuheenjohtaja
 • Riikka Lintukangas
 • Ulla Raitimo
 • Jani Heinänen

Event Factory

 • Pertti Elfving-Elvilä, puheenjohtaja
 • Pia Sågbom, varapuheenjohtaja
 • Petri Hosiaisluoma
 • Pasi Siltakorpi
 • Aino Kylätasku

Kokonhalli

 • Ron Liljendal, puheenjohtaja
 • Mika Laurila, varapuheenjohtaja
 • Linda Sundelin (ent. Sonntag)
 • Malin Havila

Careeria

 • Mikko Valtonen, puheenjohtaja
 • Markku Välimäki
 • Sofia Antman
 • Hilding Mattsson
 • Anu Harjumaaskola

Porvoon Energian ja Event Factoryn hallituksia täydennetään myöhemmin yhdellä tai kahdella ulkopuolisella asiantuntijajäsenellä. 

Henkilöiden valitseminen toimielimiin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee 11 henkilöä kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan 3 jäsentä ja varajäsenet. 

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.