Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 21.12.2020

Jokilaakson koulun moduulirakenteisen koulurakennuksen hankinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Jokilaakson koulun KVR-urakoitsijaksi Elementit-E Oy:n hintaan 2 978 000 euroa (alv 0%). Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi hankkeen kustannusarvion ja antoi hankkeelle käynnistämisluvan.

Toimitilajohto on pyytänyt tarjoukset Jokilaakson koulurakennuksen rakennusurakasta. Urakkamuoto on KVR-urakka, ja tilojen toimittaja toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Hanke rahoitetaan Kuntarahoituksen kiinteistöleasingilla, josta tehdään erilliset sopimukset Kuntarahoituksen/Porvoon kaupungin/toimittajan välillä. Sopimuskokonaisuudessa toimittaja sitoutuu lunastamaan rakennettavan rakennuksen itselleen 10 tai 15 vuoden leasingajan jälkeen. Tilaaja voi myös kyseisinä ajankohtina lunastaa rakennuksen itselleen. Päätöksen sopimuksen jatkumisesta/tilojen lunastamisesta tekee tilaaja vähintään 6 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin 23.10.2020. Hankintamenettely oli avoin. Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjouksensa jättivät Elementit-E Oy, Flexator Oy, M-Partners Oy, Parmaco Oy ja Suomen Moduulitilat Oy. Yksi tarjous suljettiin pois tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana erillisellä päätöksellä.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun 50 %.

 • Hinta – halvin vertailuhinta saa 50 pistettä ja muut hintojen suhteessa vähemmän (halvin/tarjottu* 50)
 • Laatu
  • kaupunkikuvalliset tekijät max. 10 p. (rakennuksen soveltuvuus ympäristöön)
  • Toiminnallisuus max. 15 p. (tilojen ja tilajäsentelyn soveltuvuus uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamiseen)
  • Käyttäjien näkemys max. 15 p.
  • E-luku max. 10 p (tarjotun ratkaisun energiatehokkuus)

Käyttäjät ovat osallistuneet laadun pisteytykseen rakennuksen toiminnallisuuden osalta. 

Kokonaistataloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Elementti-E Oy. 

Tarjouksen poissulkeminen Suomen moduulitilat Oy – Jokilaakson koulun moduulirakenteisen koulun hankinta 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti sulkea pois Suomen Moduulitilat Oy:n Jokilaakson koulun moduulirakenteisen koulurakennuksen hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Suomen Moduulitilat Oy:n tarjous hylättiin tarjouspyyntöä vastaamattomana. 

Tarjouksia avattaessa on selvinnyt, ettei Suomen Moduulitilat Oy:n tarjouksessa esitetty energiatodistuksen laskentamalli vastaa tarjouspyynnössä vaadittua. Kaupunki toteaa, että sillä on yksiselitteinen velvollisuus sulkea kyseinen tarjoaja pois tarjouskilpailusta. Korjauspyynnön esittäminen tarjoajalle tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen perusteella johtaisi selvästi hankintalain vastaiseen tilanteeseen.

Itä-Uudenmaan sote-uudistuksen valmisteluhankkeiden seurantaryhmän jäsenten nimeäminen, Porvoon kaupunki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Porvoon jäsenet sote-uudistuksen valmisteluhankkeiden seurantaryhmään valtuustokauden loppuun asti:

 • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Nylander
 • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Jalonen
 • sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tapani Eskola

Myös aluepelastuslautakunta ottaa kantaa asiaan.

Hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun, ja kesäkuussa 2020 itäinen Uusimaa on saanut rahoituspäätöksen valtionavustuksesta rakenneuudistushankkeeseen 1 850 000 euroa ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen 999 500 euroa. 

Itäisen Uudenmaan hankkeet ovat käynnistyneet syksyn aikana. Seurantaryhmän tarkoituksena on tarkastella hankkeita ja niissä tehtävää kehitystyötä kuntien päättäjien näkökulmasta erikseen sovittavalla aikavälillä, esimerkiksi kolmen kuukauden välein. Kuntia on ohjeistettu nimeämään seurantaryhmään kolme edustajaa kustakin kunnasta. Edustajat voisivat olla esimerkiksi kunnanhallituksen tai -valtuuston puheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajia ja lisäksi aluepelastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Asiakirjojen antamisesta päättäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön lisätään seuraava määräys:

”75 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja.

Toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.”

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koskee koulukuljetusta vammaisille lapsille kahdesta kodista

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen, Nina Uski, Jari Oksanen, Anette Karlsson, Anna-Stiina Lundqvist, Outi Lankia, Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt) – 4 (Bodil Lund, Anders Rosengren, Johan Söderberg, Pehr Sveholm) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Anette Karlssonin esityksen mukaisesti.  

Sivistystoimen palveluverkon ennustemallin luominen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen: ”Kaupunginhallitus päättää tehdä selostuksen mukaisen periaatepäätöksen sivistystoimen palveluverkon ennustemallin luomisesta. Ennustemallista tehdään lapsivaikutusten arviointi.” 

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.