Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 27.11.2023

Porvoon kehäsymboli.

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päivitetyn sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen. Kaupunginhallitus lähettää päivitetyn sopimuksen Myrskylään ja muihin kuntiin hyväksyttäväksi, ja pyytää kuntia käsittelemään asian mahdollisimman nopealla aikataululla.

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.10.2023 yksimielisesti sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, ja sen pohjalta tehtiin ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriöön 27.10.2023. Itäisen Uudenmaan muiden kuntien osalta Askolan, Lapinjärven, Loviisan ja Pukkilan valtuustot hyväksyivät myös sopimuksen. Myrskylän kunnanhallitus päätti 16.10.2023 lausua Porvoon kaupunginhallitukselle, että ehdotettua sopimusta ei voida hyväksyä. Näin ollen Myrskylä ei ollut mukana Porvoon kaupungin työ- ja elinkeinoministeriöön 27.10.2023 tehdyssä ilmoituksessa.

Porvoo ja Myrskylä ovat jatkaneet työllisyysaluetta koskevia neuvotteluja, ja sopimukseen on tehty päivityksiä tällä perusteella. Sopimukseen on lisätty seuraavat lauseet: ”Yhteiseltä toimielimeltä edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Jos yhteinen toimielin havaitsee vuoden aikana, että lakisääteisten työ- ja elinkeinopalveluiden kustannukset näyttävät ylittävän talousarvion, joka perustuu valtionosuuksiin (katso sopimuksen kohta 8.4), se käynnistää välittömästi toimenpiteitä kustannusten nousun hillitsemiseksi. Tämä tapahtuu kuitenkin siten, että varmistetaan lakisääteisten palveluiden jatkuvuus.” Sopimuskuntien asukalukuun perustuvia äänivaltakertoimia on päivitetty vastaavasti.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.