Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 27.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Pääomalainan myöntäminen Mustijoen Vesilaitos Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Mustijoen Vesilaitos Oy:lle myönnetään 90 000 euron pääomalaina. Laina-aika on 6 vuotta ja korko on euribor 12 kk lisättynä 1,00 prosenttiyksikön marginaalilla. Rahoitusjohtaja valtuutettiin tekemään lainaan liittyvät järjestelyt.

Yhtiö on lähettänyt omistajilleen 27.1.2023 lainahakemuksen uuden 150 000 euron pääomalainan nostamisesta omistajiltaan.

Mustijoen Vesilaitos Oy on Porvoon kaupungin ja Neste Oyj:n omistama yhtiö. Yhtiö pumppaa vuosittain noin 8 miljoonaa kuutiometriä vettä Neste Oyj:n tarpeisiin. Yhtiöllä on strateginen merkitys kaupungille osana vesihuollon toimitusvarmuutta. Porvoon kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Neste Oyj 40 prosenttia. Osakassopimuksen periaatteen mukaisesti osakkaat ovat myöntäneet lainoja yhtiön aikaisempiin korjausinvestointitarpeisiin.

Mustijoen vesilaitos on Kilpilahden teollisuusalueen toiminnalle kriittinen infrastruktuuri, ja yhtiö on todennut kaksi vuonna 2023 välttämätöntä saneeraushanketta, joita ei voi lykätä eteenpäin. Pumppaamon välpät on saneerattava, ja vesioikeuden patoluvan edellyttämä pienvenelaituri on osoittautunut korjauskelvottomaksi. Näiden saneerausten kustannusarvio on noin 165 000 euroa, ja edellyttää uuden 150 000 euron lainan nostamista.

Neste Oyj on ilmoittanut, että osaltaan hyväksyy pääomalainen myöntämisen omistusosuutensa suhteessa Mustijoen Vesilaitos Oy:lle.

Borgå Museiförening rf – Porvoon Museoyhdistys ry:n hallituksen jäsenten valinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Porvoon Museoyhdistyksen vuosikokoukselle, että yhdistyksen hallitukseen valitaan

  • hallintojohtaja Roope Lenkkeri, varajäsen yhteys- ja viestintäjohtaja Aino-Marja Kontio
  • Raija Tölkkö, varajäsen Bodil Lund

Nimettävien henkilöiden toimikausi päättyy kuluvan valtuustokauden päättymistä seuraavaan yhdistyksen vuosikokoukseen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.