Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 27.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Beviljande av kapitallån till Svartså vattenverk Ab

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Svartså Vattenverk Ab beviljas ett kapitallån på 90 000 euro. Lånetiden är 6 år och räntan är 12 månaders euribor ökad med en marginal på 1,00 procentenhet. Finansdirektören gavs fullmakt att vidta arrangemang kring lånet.

Bolaget har 27.1.2023 sänt sina ägare en låneansökan om lyftande av ett nytt kapitallån på 150 000 euro av sina ägare.

Svartså Vattenverk Ab ägs av Borgå stad och Neste Abp. Bolaget bildades 1963. Bolaget pumpar årligen cirka 8 miljoner kubikmeter vatten för Neste Abp:s behov. Bolaget har en strategisk betydelse för staden som en del av leveranssäkerheten inom vattenförsörjningen. Borgå stad äger 60 procent av bolaget och Neste Abp 40 procent. I enlighet med delägaravtalets princip har delägarna beviljat lån för bolagets tidigare reparationsinvesteringsbehov.

Svartså Vattenverk är en kritisk infrastruktur för industriområdet i Sköldvik. Bolaget har konstaterat två nödvändiga saneringsprojekt under år 2023 som inte kan uppskjutas. Harpan i pumphuset bör saneras och det har visat sig att en småbåtsbrygga som krävs för ett dammtillstånd för vattenrätt inte kan repareras. Kostnadsförslaget för dessa saneringar är ca 165 000 euro och förutsätter lyftande av ett nytt lån på 150 000 euro.

Neste Abp har meddelat att bolaget för sin del godkänner att Svartså Vattenverk Ab beviljas ett kapitallån i förhållande till egendomsandelen.

Val av medlemmar till Borgå Museiförening rf – Porvoon Museoyhdistys ry:s styrelse

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå Borgå museiförening rf – Porvoon Museoyhdistys årsmöte att till föreningens styrelse väljs

  • förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri, ersättare kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio
  • Raija Tölkkö, ersättare Bodil Lund

Mandattiden för personer som utsågs slutar vid det första årsmötet som ordnas efter att den pågående fullmäktigeperioden har slutat.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.