Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 28.9.2020

Talousarviomuutoksia vuoden 2020 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 talousarvioon myönnetään 9 miljoonan euron lisämääräraha. Lisäksi talousarvion 2020 valtionosuustuloihin lisätään 8,3 miljoonaa euroa ja kunnallisveron tuottoa alennetaan 4 miljoonalla eurolla. Talousarviomuutosten jälkeen tilikauden ylijäämä 2020 olisi noin 1,1 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen taloutta on seurattu rahoitusjohdon ja toimialan yhteistyönä erittäin tarkasti vuoden 2020 aikana. Jo vuoden alussa oli selvää, että talousarvio ei tule kattamaan kaikilta osin nousevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Lisäksi koronavirusepidemia on kasvattanut kustannuksia merkittävästi.

Keväällä 2020 tehtiin talousarviomuutos, jolla kohdistettiin sosiaali- ja terveystoimelle 2,2 miljoonaa euroa. Erilaisia ennustemalleja vuoden 2020 talouden toteumasta on tehty ja tämänhetkinen ennuste osoittaa arviolta yhdeksän miljoonan euron määrärahantarvetta loppuvuodelle.

Suurin määrärahantarve koko toimialalla kohdistuu palveluiden ostoon ja henkilöstömenoihin. Koronaviruksen aiheuttamat suorat lisäkustannukset muodostavat noin 2,5 miljoonaa euroa määrärahan tarpeesta. Epäsuorasti koronavirukseen liittyviä kustannuksia on kuitenkin huomattavasti enemmän, kun korona on vaikuttanut laajalti toimialan toimintaan ja työtehtäviin.

Lapsi- ja perhepalveluiden lisämäärärahan tarpeen ennustetaan olevan noin 500 000 euroa. Ylitys kohdistuu lastensuojelun avohuoltoon, laitoshoitoon ja jälkihuoltoon. Kestävän talouden ohjelman säästöt alentavat lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisylitystä. Aikuisten palveluissa talousarvion ennustetaan ylittyvän noin 2,2 miljoonaa euroa. Keskeisimmät ylitykset löytyvät terveysasemalta ja hoitotarvikkeista. Vanhus- ja vammaispalveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion noin 4,2 miljoonalla eurolla. Ylityksestä jopa 30 % on koronasta johtuvaa. Keskeisimmät ylitykset ovat henkilöstökuluissa (2,2 miljoonaa euroa), palveluasumisessa, erityishuollon avopalveluissa, hoitotarvikkeissa ja vuokrissa. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän noin 3,2 % eli noin kahdella miljoonalla eurolla talousarviosta.

Uudenmaan selviytymissuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin esitykset Uudenmaan liitolle liitteen mukaisesti.

Uudenmaan liitto on 25.9.2020 pyytänyt pikaisella aikataululla kunnilta hanke-esityksiä ns. Uudenmaan selviytymissuunnitelmaan. Asia liittyy hallituksen linjaukseen Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä, periaatteista sekä EU:n elpymisvälineen varojen käyttöä koskevasta jatkovalmistelusta. Asiaa on valmisteltu yhdessä Posintra Oy:n kanssa.

Viranhaltijat valtuutettiin tekemään liitteeseen kielellisiä korjauksia.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.