Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 29.11.2021

Ohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Vaalilautakuntien asettaminen aluevaaleihin 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet, varajäsenet, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat esityksen mukaisesti.  

Vaalilain mukaan kaupunginhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

Laurea-ammattikorkeakoulu OY, Vantaan–Porvoon alueneuvottelukunta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Hilding Mattssonin ja sivistysjohtaja Sari Gustafssonin alueneuvottelukuntaan.

Alueneuvottelukuntien tehtävänä on edistää ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävän toteuttamista sekä ammattikorkeakoululain mukaista yhteistyötä elinkeino- ja muun työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaalaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden oppilaitosten kanssa. Alueneuvottelukunta tekee ehdotuksen Laurean aluekehitysstrategiaksi oman toiminta-alueensa osalta sekä seuraa hallituksen hyväksymän aluekehitysstrategian toteutumista. Alueneuvottelukunta voi tehdä myös muita esityksiä ja aloitteita yhtiön hallitukselle.

Toimitilakalusteet ja päiväkoti- ja koulukalusteet

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki liittyy Hansel Oy:n kilpailuttamaan toimitilakalusteet DPS-järjestelyyn sopimuskaudelle 12.11.2021–11.11.2025. Hankinnan arvoksi on arvioitu 200 000 euroa vuodessa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki liittyy valmistelussa olevaan Hansel Oy:n päiväkoti- ja koulukalusteet DPS-järjestelyyn sopimuskaudelle 15.12.2021–14.12.2025. Hankinnan arvoksi on arvioitu 250 000 euroa vuodessa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.