Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 29.3.2021

Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikat ja -ajat

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista esityksen mukaan.

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021, ja vaalien ennakkoäänestys järjestetään 26.5.–8.6.2021. Ennakkoäänestysaikaa on pidennetty viikosta kahteen viikkoon. Tämä mahdollistaa myös vaalibussin kiertämisen pysäkeillä kahteen otteeseen. (Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa huhtikuun alussa.)

Taloussuunnittelun ja -seurannan vuosikello 2021 sekä alustava talousarviokehys 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuosikellon vuodeksi 2021 ja merkitsi ennakollisen talousarviokehyksen vuodelle 2022 tiedoksi.

Vuosikello sisältää keskeiset taloussuunnittelun ja -seurannan tehtävät. Vuosikelloon on aikataulutettu edellisen vuoden tilinpäätöksen käsittely, kuluvan vuoden talousarvion seuranta ja seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu.

Talouden suunnittelua ja ennakointia kehitetään siten, että vuosikellon yhteydessä laaditaan ennakollinen talousarviokehys vuodelle 2022, joka toimii taloussuunnittelun lähtökohtana.

Vuoden 2021 vuosikellossa on huomioitu kuntavaalien siirtymisestä aiheutuvat muutokset syksyn aikatauluun. On mahdollista, että päivämääriä joudutaan tarkentamaan myöhemmin vuoden aikana.

Talousarvion laatimisohje ja varsinainen talousarviokehys tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi toukokuussa. Lautakuntien ehdotukset perusteluineen tulee olla valmiina 7. lokakuuta mennessä.

Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys julkistetaan lokakuun loppupuolella, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä lokakuun ja marraskuun kokouksissaan. Kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarvion ja taloussuunnitelman sekä tulovero- ja kiinteistöveroprosentit marraskuussa.

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 käsitellään kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa.

Kaupunki siirtyy vuonna 2021 osavuosiraportoinnissa neljännesvuosirytmiin. Kuluvan vuoden talouden ja toiminnan seurantaraportit esitetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteiden perusteella. Tytäryhteisöt raportoivat taloudestaan ja toiminnastaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.

Vuosikellon aikataulun lisäksi kaupunginhallitus saa käsiteltäväkseen kuukausittain raportin kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Tilinpäätös 2020

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen kaupunginjohtajan esityksen mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus jätti seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi kaupunginhallitus edellyttää viranhaltijajohtoa valmistelemaan toimenpide-ehdotukset ja rahoituksen vuosille -21 ja -22 kesäkuuhun 2021 mennessä. Talousarviomuutos käsiteltäisiin kesäkuun valtuuston kokouksessa.

Uuden jäsenen valinta Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntaan ja varapuheenjohtajan nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan jäseneksi Anna-Mari Elorannan Askolan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja että valtuusto nimeää Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnalle uuden varapuheenjohtajan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.